(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-CONNECT OUTSIDE CX

 

Toote kirjeldus

Toote eelised

ISO-CONNECT OUTSIDE CX on spetsiaalne, õhutihe ja hoovihmakindel tihenduslint liitekohtade ühendusteks:

 • Akendel
 • Ustel
 • Paneelidel

Kooskõlas uute energiasäästu eeskirjade (EnEV) nõuetega. See on tehtud veeauru difusiooni võimaldavast sünteetilisest fliisist, sellel on kleepriba kiireks ja efektiivseks paigaldamiseks akna lengidele. ISO-CONNECT OUTSIDE CX võib ülekrohvida.

 • Vastab uue EnEV (energiasäästu eeskirjade) nõuetele
 • Õhutihe ja tuulekindel, veeauru läbilaskev
 • Hoovihmale ja veele vastupidav
 • Spetsiaalne fliisi pind on hästi krohvitav, värvitav ja ülekleebitav
 • Omab kleepriba kiireks ja efektiivseks paigaldamiseks
 • Kõrge elastsusega ja ka kõrge tõmbetugevusega, mis võimaldab kerge ja täpse paigaldamise
 • 10 aastane toimivuse garantii*
*Tootja poolt täidetud tingimustel (kehtib eelneval kooskõlastamisel)

Kasutusvaldkonnad

Teenused

ISO-CONNECT OUTSIDE CX kasutatakse välimiste ühenduste liitekohtade tihendamiseks kohtades, kus on nõutud veeauru difusiooni läbimisvõime. See võimaldab vastavalt RAL-akende paigaldusjuhise nõuetele ehitise liitekohtadesse jäänud niiskusel välja pääseda, vältides kondensaadist põhjustatud kahjustusi. ISO-CONNECT OUTSIDE CX on kõrge elastsusega, mille tõttu on paigaldamine täpne, eriti nurga alades. See tagab vedela krohvi või kipsi jm. optimaalse nakkumise (ilma kruntimise vajaduseta) ning on eriti sobivaks aluskihiks välisfassaadide soojusisolatsiooni materjalidele.
 • Standardmõõtmetega tooted laos
 • Võimalik tellida tooteid kliendi märgistusega ja erimärgistusega
 • Pädev tehniline abi võimalik välitöödel ja telefoni teel
 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
Materjali kirjeldus veeauru diffusiooni läbilaskev sünteetiline fliis
Värvus valge
Kaal 200 – 250 g/m²
Hoovihma kindlus DIN EN 1027 ≥ 1050 Pa
Õhu läbilaskvuse koefitsient DIN EN 1026 a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
UV – stabiilsus ligikaudu 3 kuud
Temperatuurikindluse vahemik sisemised nõudmised ligikaudu -40°C kuni +100°C
sd-väärtus DIN EN ISO 12572 ligikaudu 0,05 m
Painduvus -23°C juures sisemised nõudmised murdekohad ja rebendid puuduvad
Tulekindlus DIN 13501 E
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
Hoiuaeg 1 aasta, originaalpakendis ja kuivas
Hoiustamistemperatuur +1°C kuni +20°C
 

Paigaldamine

Viimistlused

Liimitavad pinnad peavad olema kõvad, tolmu-, lahtiste osakeste-, lahustite-, õli- ning määrete vabad. Akende, plaatide ja ukselengide tihendamisel eemaldage kleepuva riba kate, asetage tihenduslint kohale ja suruge kindlalt kinni. ISO-CONNECT OUTSIDE CX võimaldab eelpaigaldamist tehases. Seina külge kinnitamiseks kasutatakse liime ISO-TOP FLEX-ADHESIVE SP või SP+. Tavalist karedust, nagu ebatasased seina pinnad, võib kompenseerida piisava liimikoguse abil. Sobiv liimikogus on siis, kui peale liimi pinnale lindi kinnisurumist on liimivööt vähemalt 30 mm lai ja 1 mm paks. Ülekrohvitavatel aladel peaks kogu lindi ala olema kaetud liimiga. Lindi otste ülekattuvus peab olema tehtud samal meetodil, laiusega kuni 50 mm. Krohvida võib siis, kui liimi nakkuvus on võimeline krohvi kandma.

Üks külg kleepuva ribaga (20 mm). Eritellimusel on võimalik toota erinevaid viimistlusi.

Mõõtmed

Laiused: 70, 90, 145, 180, 235, 290 mm

Pakendamine

Rullides. Lindi pikkus rullis 30 m.
 
 Tooteleht (eng)

Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.