(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Materjalid liginullenergia hoone projekteerimiseks

Liginullenergia hoone projekteerimiseks sobilikud materjalid

Energiasäästliku soojustamise tagad kvaliteetsete toodetega.

Alates 2019. aastast peavad kõik uued ehitatavad avaliku sektori hooned olema liginullenergia lahendusega ning aastaks 2021 peavad seda olema ka kõik teised rajatavad hooned. Energiatõhususe miinimumnõuded on leitavad Riigiteatajas.

Meie kliimas kulub kõige enam energiat hoonete kütmisele ja seepärast võib öelda, et hoone tõhus soojustus ja õhutihedus on väikese energiakulu saavutamise olulised tegurid.

Kõige lihtsam oleks projekteerida paksem soojustuskiht, kuid see muudab hoone esteetilist välimust ja vähendab kasulikku pinda. Asendades soojustuseks valdavalt kasutatava mineraalvilla PUR/PIR jäigast vahust valmistatud toodetega, saame nõutud U-arvuga välispiirde teha oluliselt õhema soojustuskihi paksusega. Antud teemal leiate täiendavat informatsiooni T.Kalamees ja T.Tark (2012) poolt koostatud juhendist Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine.

 

 Soojustuskihi paksus U = 0,11 W/m²K saavutamiseks:
  • 400 mm kivivill  (λ = 0,044 W/mK)
  • 360 mm klaasvill  (λ = 0,040 W/mK)
  • 330 mm EPS  (λ = 0,037 W/mK)
  • 320 mm kivivill  (λ = 0,036 W/mK)
  • 300 mm klaasvill või EPS  (λ = 0,033 W/mK)
  • 220 mm Linitherm PGV  (λ = 0,025 W/mK)
  • 200 mm Linitherm PAL  (λ = 0,022 W/mK)

OÜ Ruumala tootevalikus on soojustusmaterjalid saksa firma Linzmeier Bauelemente GmbH soojustusmaterjalid.

Põhitooted on: Alumiiniumfooliumiga kaetud PUR/PIR soojustusplaat Linitherm PAL, mille λ = 0,022 W/mK Õhukese mineraalvillaga kaetud PUR/PIR soojustusplaat Linitherm PGV, mille λ = 0,025…0,028 W/mK

Lisaks eelnevatele on edasi arendatud mitmed teised soojustustooted kald- ja lamekatustele, vahelagedele, seintele ja põrandatele. Need võimaldavad paigaldust väiksema ajakuluga tänu erinevate materjalide kombineerimisele.

PUR/PIR (polüuretaan/polüisotsüanuraat) materjalil on veel teisigi häid omadusi. Suletud pooridega struktuuri tõttu imab materjal vett vaid vähesel määral, ei mädane, ei lõhna, on füsioloogiliselt ohutu, hea tulekindlusega ja piisava survetugevusega. Materjali tootmiseks kulub vähe energiat ja ka jäätmed on taaskasutatavad.

 

 
Soojustuse variandid

Meie soojustustoodete kasutusvõimalused

Liginullenergia- või energiatõhusa hoone ehitamiseks ei piisa ainult heast soojustusmaterjalist ning kõrge soojusisolatsiooninäitajatega avatäidetest. Võib tunduda üllatav kuid kõikide hoones esinevate materjalide omavaheline liitmine mõjutab märkimisväärselt kogu hoone energiavajadust, seega kokkuhoid (või tegemata jätmine) korrektsete sõlmede teostamisel muudab teised kulutused mõttetuks. Kasutatavad sidumis lahedused ja materjalid peavad toimima ka reaalsuses, mitte ainult joonistel sobilikud tunduma.

Tihenduse alad, ligi nullenergia, akende paigaldus, soojustus, aurutõke, paisuteip, aknalint

Erinevate konstruktsioonide ja materjalide ühendamine saavutades tihedamad sõlmed, kõrgemad soojusisolatsiooni näitajad, tagades ehitise pikaealisuse.

 

Fotol kujutatud sinised tsoonid tähistavad alsid, millele leiate meie tootevalikust sobilikud tihendamise tooted. Kindlasti tuleb liikuvates sõlmedes kasutada piisava elastsusega tooteid, et vältida võimalike rebendeid, mis võivad olla tingitud materjalide erinevast soojuspaisumisest, kuivamisest või hoone osade vajumisest. Hoonetes esineb vaid üksikuid alasid, millele on hiljem ligipääs ning võimalus teostada parandustöid. Parandustööde teostamise tõenäosus on väike  kuna see on kallis ja põhjustab ebamugavusi.

Seega on õige tegevus koheselt kasutada ainult kvaliteetseid tooteid nendele sobilikes kohtades.

 

Hoonete õhutihedaks saamisel on oluline roll erinevatel membraanidel ja tihendusmaterjalidel. Meilt leiate ISO-Chemie GmbH toodetud materjale avatäidete, fassaadide ja teiste välispiirete elementide tihendamiseks.

Isepaisuvad tihendid on vahtpolüuretaanist eelnevalt kokku pressitud ja rullitud ribad. Lahtirullituna ja paigaldatuna nad paisuvad ja tihendavad vuugi sooja-, heli- ja tolmukindlaks ning olenevalt tootest ka hoovihma ja niiskuskindlaks. Isepaisuvaid tihendeid kasutatakse eelkõige seal, kus vuugivahe on  ebaühtlane ja võib keskkonna mõjul oma mõõtmeid muuta. Nn paisuteip tagab ka ühtlasema ja püsivama tihenduse kui näiteks laialt kasutatav ehitusvaht. Kindlasti tuleb eelistada paisuteibi kasutamist kui on vaja saavutada parem heliisolatsioon.

Tihenduslindid akendele on enamasti sünteetilisest fliisist valmistatud tooteid, mis võivad sisaldada ka polümeere ja kinnitamiseks butüüli või hästi nakkuvaid liime. Need materjalid on välja töötatud selleks, et vältida niiskuse tungimist ja kondenseerumist hoone konstruktsioonidesse nii seest- kui väljastpoolt. Tihenduslindid tagavad ka lengi ja seinakonstruktsiooni vahelise tuule- ja õhutiheduse. Nutikamad ehk „vario“ lindid on muutuva veeaurutakistusega materjalid, mis võimaldavad sama lindi paigaldamise nii hoone sisse kui välja.

Õhutihedad kleeplindid on meie valikus hoone tihendamiseks seestpoolt. Kleeplindid on hästi nakkuva ja väga tugeva akrülaat-liimiga. Kollane Power Tape on rebitav naatriumpaberist teip ja roheline Flex Tape on venivam kileteip, mis sobivad erinevate materjalide kiireks õhutihedaks ühendamiseks.

Kui hoone on hästi soojustatud ja tihendatud, siis liginullenergia saavutamiseks jääb veel projekteerida energiatõhus venilatsiooni- ja küttesüsteem, planeerida taastuvenergia ja vabasoojuse kasutamine ning valida energiasäästlik valgustus (LED) ja elektriseadmed (A+).

 

Energiasääst tihendus

 

Energiasääst soojustus

   

Kõik meie tihendustooted

 

Soojustusmaterjali võrdlus

   

Teised soojustustooted

 

Kui sa leidsid enda tarbeks kasulikku informatsiooni või soovid seda sõbraga jagada, siis salvesta www.ruumala.com oma arvuti järjehoidjaribale.
Kui soovite kasutada meie materjale hoonete projekteerimisel, siis nõustame teid meeleldi.
Meie poolt parimad saksa tooted ja abi projekteerimisel. Küsimuste ja huvi korral võtke meiega ühendust telefonil 58868956.