(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Energiasääst

majaga foto, energiasääst, akende paigaldus, paisulint, paisuteip

ISO-BLOCO ONE kasutamine eramu akende paigaldusel (akna perimeeter 5 m), 17 akent kogu perimeetriga 85 meetrit hoiab kokku 200 liitrit kütteõli aastas.

Euroopa energiasäästu reeglitega (EnEV) kehtestatavad nõuded kasvavad kogu aeg. Tänapäeval on modernsete ehitiste standardiks ligi null-energia hoone ning ka passiivmaja on muutunud väga populaarseks. Selliste ehitiste silmapaistvaks iseärasuseks on välimiste elementide väga kõrge soojusisolatsioon ning majakarbi eriline õhutihendus. Võimalus istuda hubases elutoas ilma südametunnistuse piinata homse pärast, tähendab meile soovi kasutada energiaressursse säästvalt ja tõhusalt, juhtides seda tehnoloogia planeerimise ja rakendamise kaudu. Püsivate õhutihedate liitekohtade tähtsust ei tohiks alahinnata, kuna efektiivne majakarbi välimine soojusisolatsioon koos liitekohtade sobiva tihendamisega viivad suurimale säästule. Soojus-ja heliisolatsiooni pinnad peavad püsima kuivadena ning sinna ei tohi sattuda kondensatsiooni ruumi seest ega hoovihma väljaspoolt. 5% niiskust võib alandada soojusisolatsiooni efektiivsust kuni 50%. Meie toodete lahendused ei luba sellel juhtuda. ISO-tihendamise süsteemide komponentidega saate tagada mitmete energiasäästu reeglite otseste nõuete täieliku ja efektiivse vastavuse.

Esimese tihendustoodete valmistajana maailmas on ISO-Chemie koostanud kõikidele tihenduslintidele keskkonnatoodete deklaratsiooni (EPD), mida järgitakse, ning mis on sertifitseeritud Euroopa standardi ISO 14025 ja prEN 15804 nõuetele vastavuses. Paljud meie tihendustooted on hinnatud GEV hindega EMICODE EC1 PLUS “väga madala emissiooniga”. Kasutajatele ja klientidele on garanteeritud, et neist toodetest ei eraldu ümbritsevasse õhku ohtlikke aineid ning need ei kujuta endast tervisele riski.