(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, trio, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, kliima, klimats, klimata, Ψ-väärtus, winframer, liim
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja

TOOTE KIRJELDUS

TOOTE EELISED

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF on kvaliteetne, neutraalne, ühekomponentne ja püsivalt elastne hübriidsete polümeeride baasil valmistatud hermeetik, mis on arendatud peamiselt ISO-TOP WINFRAMER aknapaigaldusraami seina külge liimimiseks.

 • kohene tugev nakkumine
 • hea töödeldavus
 • väga hea nakkuvus erinevate materjalidega
 • püsivalt elastne peale tahkumist
 • korrosioonikindel
 • veekindel
 • kompenseerib ebatasasused ja pinged materjalides
 • mullivaba tahkumine ka kõrgetel temperatuuridel
 • ei sisalda silikooni, lahusteid, halogeene, happeid ega isotsüanaati
 • üle värvitav vastavalt DIN 52452-A1
 • ei muuda värvi ilmastiku ega UV-kiirguse toimel

KASUTUSVALDKONNAD

 • seina esiküljele kinnituva ISO-TOP WINFRAMER aknapaigaldusraami pingete vaba liimimine,
 • tihendamine ja nurgaliidete liimimine.

KASUTAMINE

Tavaliselt ei vaja ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF kasutamine eelnevat aluspinna kruntimist ja ta nakkub suurepäraselt paljude erinevate materjalidega nagu poorbetoon, õõnestellised, paekivi, liivakivi, betoon, polüstüreen ja puit.

Liimitavad pinnad peavad olema piisava kandevõimega, puhtad ning vabad tolmust ja rasvainetest. Eriti sobivad on kuivad pinnad – siis saavutatakse parim nakkuvus.

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF nakkub ka niiskete pindadega kuid mitte sama tugevalt kui kuivade ja puhaste pindade korral. Siiski, poorsed ja liigniisked pinnad, nagu näiteks poorbetoon, tuleks eelnevalt katta ISO-TOP BLUE PRIMER emulsiooniga.

Soovitav on teha enne töö algust liimitavate pindade nakkuvuse ja ühenduvuse katse. Toatemperatuuril mõjutab hermeetiku tahenemist õhuniiskus, kuivamine suunaga seest väljapoole aeglustab tahkumist. Madalal temperatuuril ja väikese õhuniiskuse korral on tahkumine oluliselt aeglasem.

ISO-TOP WINFRAMER aknapaigaldusraami seina külge liimimiseks pigista liimitavale küljele 2 umbes 6 x 6 mm triipu hermeetikut. Ühest tuubist saab ligikaudu 10 m hermeetikut, mis on piisav 5 m ISO-TOP WINFRAMER liimimiseks.

 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
Värvus valge
Põhiline materjal 1 – komponentne hübriid polümer
Konsistents pasta
Tihedus ligikaudu 1,67 g/ml
Kõvenemise protsess toatemperatuuril polümeriseerumine, niiskuse abil
Naha tekkimine* ligikaudu 10 min
Kõvenemise kiirus* ligikaudu 2 kuni 3 mm / 24 h
Shore A kõvadus DIN 53505 40 ± 5
Temperatuurikindluse vahemik -40°C kuni +90°C
Tagasipaisumise võime ISO 7389-B > 75 %
Maksimaalne lubatud deformatsioon DIN EN ISO 11600 20%
Elastsus moodul 100 % DIN EN ISO 8339 0.75 N/mm²
Tõmbetugevus DIN 53504 1,8 MN/mm²
Tõmbetugevus lõikele (liimitav pind: AlMgSi1 / kihi paksus: 2mm / ettenihke kiirus: 10mm minutis) DIN 53504 0.9 N/mm²
Suhteline pikenemine katkemisel DIN 53504 750%
Mahu muutus DIN EN ISO 10563 -3 kuni -4%
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 B2
Kasutamise temperatuur +0°C (jäävaba) kuni +40°C (ümbritsev temperatuur) +0°C (jäävaba) kuni +35°C (liimitava pinna temperatuur)
Hoiuaeg 12 kuud, originaalpakendis ja kuivas
Hoiustamistemperatuur +5°C kuni +25°C
* Mõõdetud vastavalt standardile DIN EN ISO 291 temperatuuril 23°C / 50% õhuniiskust. Mõõtmistulemused võivad erineda sõltuvalt keskkonna teguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinnast.
 

TERVIS JA OHUTUS

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, trio, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, kliima, klimats, klimata, Ψ-väärtus, winframer, liim, hermeetik

paigaldamise näidis: ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

 

Täiendava toote ohutuse ja kasutamise alase teabe leiate pakendis olevalt tootelehelt ning ISO-TOP WINFRAMER kasutusjuhendist.

PAKENDAMINE

12 tuubi, (600 ml) kartongkastis

SEOTUD TOOTED

ISO-TOP EASYPRESS ehk nn mehhaaniline “silikoonipüstol” massi tuubist välja pigistamiseks

 
 Tooteleht (eng)
Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.