(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, kliima, klimats, klimata, Ψ (Psi) vērtība, winframer, līme, adhēzija
loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja

Produkta apraksts

Produkta priekšrocības

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF ir augstas kvalitātes, neitrāla, vienkomponenta un neatgriezeniski elastīga uz hibrīda polimēru bāzes izgatavota līme, kas speciāli izstrādāta galvenokārt ISO-TOP WINFRAMER loga iemontēšanas rāmja līmēšanai pie sienas.

 • Augsta tūlītēja adhēzija
 • Ļoti laba apstrāde
 • Ļoti laba liptspēja bez virsmu gruntēšanas ar gandrīz visām virsmām
 • Pastāvīgi elastīgs pēc sacietēšanas
 • Korozijas izturīgs
 • Ūdensizturīgs
 • Kompensē nelīdzenumus un materiālu spriedzi
 • Neveido burbuļus pat pie augstām temperatūrām
 • Nesatur silikonu, šķīdinātājus, halogēnus, skābes, izocianātu
 • Krāsojams atbilstoši DIN 52452-A1
 • Noturīga krāsa laika apstākļu un UV starojuma ietekmē

Lietošanas jomas

 • ISO-TOP WINFRAMER loga iemontēšanas sistēmas bez spriedzes līmēšana,
 • blīvēšana un stūra savienojumu līmēšana.

Lietošana

Lietojot ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF parasti nav nepieciešama virsmas iepriekšēja gruntēšana, jo tā lieliski salīp ar daudziem dažādiem materiāliem, piemēram, gāzbetons, dobie ķieģeļi, kaļķakmens, smilšakmens, betons, polistirols un koksne. Salīmējamām virsmām jābūt mehāniski izturīgām, tīrām, sausām un attaukotām. Īpaši piemērotas ir sausas virsmas – tad tiek sasniegta vislabākā adhēzija.

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF salīp arī ar mitrām virsmām, bet ne tik izturīgi, kā tīru un sausu virsmu gadījumos. Tomēr, pārmērīgi mitras un porainas virsmas, piemēram, gāzbetons, ieteicams iepriekš apstrādāt ar ISO-TOP BLUE PRIMER emulsiju.

Pirms darba uzsākšanas ir ieteicams veikt līmējamo virsmu adhēzijas un savienojamības testu uz jebkuras virsmas. Istabas temperatūrā hermētiķa sacietēšanu ietekmē gaisa mitrums, izžūšana virzienā no iekšpuses uz ārpusi palēnina sacietēšanu. Zemas temperatūras un zema gaisa mitruma gadījumā sacietēšana ir ievērojami lēnāka.

ISO-TOP WINFRAMER loga iemontēšanas sistēmas līmēšanai pie sienas, uz līmējamās virsmas uzspiež  divas, apmēram 6 x 6 mm garas hermētiķa joslas. No vienas tūbas iegūst aptuveni 10 m hermētiķa, kas ir pietiekams 5 m ISO-TOP WINFRAMER līmēšanai.

   
Tehniskie dati Standards Klasifikācija
Krāsa balta
Materiāla apraksts 1-komponenta hibrīdpolimērs
Konsistence pasta
Blīvums aptuveni no 1,67 g/ml
Cietēšanas process polimerizācijas istabas temperatūrā, ar mitruma palīdzību
Ādas izveide aptuveni no  10 min
Sacietēšanas ātrums* aptuveni no 2 līdz 3 mm / 24 h
Shore A cietība DIN 53505 40 ± 5
Temperatūras izturība diapazons -40°C lidz +90°C
ekspansijas spēja ISO 7389-B > 75 %
Maksimālā pieļaujamā deformācija DIN EN ISO 11600 20%
Elastības modulis 100 % DIN EN ISO 8339 0.75 N/mm²
Stiepes izturība DIN 53504 1,8 MN/mm²
Stiepes izturība griezumam (līmējamā virsma: AlMgSi1 / slāņa biezums: 2mm / vadotnes ātrums: 10mm minūtē) DIN 53504 0.9 N/mm²
Relatīvā pagarināšanās pārraujoties DIN 53504 750%
Tilpuma izmaiņas DIN EN ISO 10563 -3 lidz -4%
Building material class DIN 4102 B2
Lietošanas temperatūra +0°C (bez sala) lidz +40°C (apkārtējā temperatūra) +0°C (bez sala) lidz +35°C (līmējamās virsmas temperatūra)
Uzglabāšanas laiks nenoteikts (EPDM), ar līmlentu 12 mēnešiem, oriģinālā iepakojumā un sausā
Glabāšanas temperatūra +5°C līdz +25°C
* Mērīts atbilstoši  DIN EN ISO 291 standartam,  temperatūrā 23°C / 50% gaisa mitruma. Mērījumu rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamata.
 

VESELĪBA UN DROŠĪBA

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, kliima, klimats, klimata, Ψ (Psi) vērtība, winframer, līme, adhēzija

Uzstādīšanas paraugs: ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

 

Sīkāku informāciju par produkta drošību un lietošanu atradīsiet pievienotajā Produkta datu lapā un ISO-TOP WINFRAMER lietošanas instrukcijā.

Iepakošana

12 tubas, (600 ml) kartona kastē

SAISTĪTIE PRODUKTI

ISO-TOP EASYPRESS vai tā sauktā mehāniskā “silikonpistole” tūbiņas masas izspiešanai

 
 Produkta datu lapa (eng)
Šajā dokumentā sniegtās ziņas un informācija balstās uz dotajā brīdī esošām labākajām zināšanām. Tās ir paredzētas vispārējai informācijai un ir ieteicams, ka lietotāji varētu veikt savus izmēģinājumus savos īpašos apstākļos, lai pārliecinātos par produkta piemērotību, tā paredzamai lietošanai. Šajās vadlīnijās izklāstītās detaļu ziņas nedz informācija galīgā pilnībā nesniedz viennozīmīgi garantijas vai saistības. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšējas iepriekšpaziņošanas veikt uzlabojumus vai mainīt tehniskās prasības un informāciju.