(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-TOP FACADE SEAL

    loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība, līme, adhēzija, blīvējums, hermētiķis, savienojumu zonas, līmēšana
 

Produkta apraksts

Produkta priekšrocības

ISO-TOP FACADE SEAL ir praktiski bez smaržas, ar pistoli uzklājams hibrīda polimēra blīvējums(hermētiķis). Krāsu izturība un augsta pretestības spēja pret atmosfēras iedarbību un UV starojumu padara to par ideālu hermētiķi ārējās mobilās komunikācijas jomās.

ISO-TOP FACADE SEAL saķeras bez gruntēšanas pat uz mitrām virsmām, sacietē neveidojot burbuļus un ir viegli pārkrāsojams atbilstoši DIN 52452.

 • Var izmantot temperatūrā sākot no 0 ° C
 • Pastāvīgi elastīgs pēc sacietēšanas
 • Atbilst ISO 11600 F-25LM (maksimālā pieļaujamā deformācija 25 %)
 • Daudzpusīgai lietošanai ar daudziem standarta celtniecības materiāliem.
 • Var pārkrāsojama (krāsām uz ūdens bāzes)
 • Nodrošina saķeri ar mitru virsmu.
 • Nesatur silikonu, šķīdinātājus, halogēnus, skābes, izocianātu
 • Korozijas izturīgs
 • Neatstāj traipus uz porainām virsmām, piemēram, dabīgs akmens, veidoti akmeņi, marmors un granīts.
 • Atbilst ISO 11600 F-25LM
 • Atbilst EnEV prasībām un RAL uzstādīšanas instrukciju ieteikumiem

Lietošanas jomas

 • Jauno ēku un veco ēku iekšējām un atjaunošanā āra apstākļos savienojumu zonu blīvēšanai saskaņā ar DIN 4108-7.
 • Parastie ēku mobilie savienojumi saskaņā ar DIN 18540.
 • Logu un durvju rāmju blīvēšanai ar mūri.
 • Būvmateriālu izplešanās šuves.
 • Cieto strukturālo elementu blīvēšanai ārpusē.
 • Jumta un fasādes savienojumu zonas.

Iepakošana

ĶIMIKĀLIJU IZTURĪGS

12 plastmasas tūbas (600 ml) kartona kastē.

Labi: ūdens, alifātiskie šķīdinātāji, atšķaidītas neorganiskās skābes un sārmi, eļļas un tauki.

Vāji: aromātiskie šķīdinātāji, koncentrētas skābes un hlorētie ogļhidrāti.

Palīglīdzekļi

ISO-TOP PRESS FIX ērtai lietošanai.
 
Tehniskie dati Standards Klasifikācija
Krāsa balta, kvarca pelēks, cementa pelēks
Materiāla apraksts 1-komponenta hibrīdpolimērs
Konsistence noturīga pasta
Blīvums  DIN 53479 aptuveni no 1,45 g/ml
Lietošanas temperatūra +0°C (bez sala) lidz +40°C (apkārtējā temperatūra)
+0°C (bez sala) lidz +35°C (līmējamās virsmas temperatūra)
Temperatūras izturība diapazons -40°C lidz +90°C
Ādas izveide* aptuveni no  10 min
Sacietēšanas ātrums* LV 2 mm pirmajās 24 stundās
Cietēšanas process polimerizācijas istabas temperatūrā, ar mitruma palīdzību
Shore A cietība DIN 53505 25 ± 5
ekspansijas spēja ISO 7389-B > 70 %
Maksimālā pieļaujamā deformācija DIN EN ISO 11600 25%
Elastības modulis 100 % DIN EN ISO 8339 0.4 N/mm²
Stiepes izturība DIN 53504 1,3 N/mm²
Stiepes izturība griezumam (līmējamā virsma: AlMgSi1 / slāņa biezums: 2mm / vadotnes ātrums: 10mm minūtē) DIN 53504 0.5 N/mm²
Relatīvā pagarināšanās pārraujoties DIN 53504 > 900%
Tilpuma izmaiņas DIN EN ISO 10563 -2 lidz -3%
Building material class DIN 4102 daļa 4 B2 (normāla aizdegšanās )
Izmantošanas metode rokas vai pneimatiskā pistole
Uzglabāšanas laiks 12 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā plastmasas tūbā un iepakojumā
Glabāšanas temperatūra +5°C līdz +25°C un sausā
Tehniskie dati attiecas uz pilnībā sacietējušu produktu. Mērīts atbilstoši  DIN EN ISO 291 standartam,  temperatūrā 23°C / 50% gaisa mitruma. Mērījumu rezultāti var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamata.
 

Montāža

Var izmantot uz visām standarta celtniecības materiālu virsmām, piemēram, betons, gāzbetons, neelastīgs PVC, koks, metāli, optiskās šķiedras plastmasa. Nesaķeras ar polipropilēnu, polietilēnu, politetrafluoretilēnu un silikoniem. Porainās virsmas, kas paliek mitrās vietās, ir iepriekš jāgruntē ar praimeri. Iesakām pirms blīvēšanas veikt adhēzijas pārbaudi. Jāņem vērā ieteicamie savienojuma zonas izmēri un maksimālā pieļaujamā kustība. Jāizvairās no nepārtraukta spiediena uz sijām, jo tas var radīt traipus vai salipšanās problēmām. Izmantojot kopā ar konstrukcijas blīvēšanas lentēm (piemēram, mīkstais PVC, butila gumija, APTK, EPDM) var rasties nepilnības, piemēram, krāsas maiņa vai saķeres samazināšanās. Salīmējamām virsmām jābūt mehāniski izturīgām, tīrām, sausām un attaukotām. Īpaši piemērotas ir sausas virsmas – tad tiek sasniegta vislabākā adhēzija. Īpaši piemērotas ir sausas virsmas. ISO-TOP FACADE SEAL saķeras ar mitrām virsmām un pat zem ūdens. Istabas temperatūrā hermētiķa sacietēšanu ietekmē gaisa mitrums, izžūšana virzienā no iekšpuses uz ārpusi palēnina sacietēšanu. Zemas temperatūras un zema gaisa mitruma gadījumā sacietēšana ir ievērojami lēnāka.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Sīkāku informāciju par produkta drošību un lietošanu atradīsiet pievienotajā Produkta datu lapā un WF lietošanas instrukcijā.

Lietošanas jomas

Līmēšanai Blīvēšanai
Minimālais platums 2 mm 5 mm
Maximum platums 10 mm 30 mm
Minimālais dziļums 2 mm 5 mm
Leteicamais savienojuma izmērs

savienojuma platums = 2 x savienojuma dziļums platumam  > 6 mm savienojuma platums = 1 x savienojuma dziļums platumam  < 6 mm

 
Produkta datu lapa (eng)

Šajā dokumentā sniegtās ziņas un informācija balstās uz dotajā brīdī esošām labākajām zināšanām. Tās ir paredzētas vispārējai informācijai un ir ieteicams, ka lietotāji varētu veikt savus izmēģinājumus savos īpašos apstākļos, lai pārliecinātos par produkta piemērotību, tā paredzamai lietošanai. Šajās vadlīnijās izklāstītās detaļu ziņas nedz informācija galīgā pilnībā nesniedz viennozīmīgi garantijas vai saistības. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšējas iepriekšpaziņošanas veikt uzlabojumus vai mainīt tehniskās prasības un informāciju. Visas preces tiek piegādātas saskaņā ar mūsu standarta pārdošanas nosacījumiem, kuru kopijas var saņemt pēc pieprasījuma. Šā dokumenta tulkojuma intelektuālā īpašuma tiesības pieder uzņēmumam Ruumala OŰ. Tā patvaļīga kopēšana un izmantošana ir aizliegta.