(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-TOP FACADE SEAL

    Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, hermeetik, paisuvuuk, püsivalt elastne
 

TOOTE KIRJELDUS

TOOTE EELISED

ISO-TOP FACADE SEAL on praktiliselt lõhnatu, püstoliga pealekantav, hübriidpolümerist hermeetik. Selle värvipüsivus ja kõrge vastupanuvõime nii ilmastikule ning UV kiirgusele, teevad sellest ideaalse tihendusmaterjali hoone välistele liikuvatele ühendusaladele.

ISO-TOP FACADE SEAL nakkub ilma aluspinna kruntimiseta isegi niisketele pindadele, tahkub mullivabalt ning on hästi ülevärvitav vastavalt DIN 52452.

 • Saab tarvitada alates temperatuurist 0 ° C
 • Püsivalt elastne peale tahkumist
 • Vastab ISO 11600 F-25LM (maksimaalne lubatud deformatsioon 25 %)
 • Mitmekülgseks kasutamiseks paljudel standardsetel ehitusmaterjalidel.
 • Lihtsasti üle värvitav (veel baseeruvate värvidega)
 • Nakkub niiskele pinnale
 • Ei sisalda silikooni, lahusteid, halogeene, happeid ega isotsüanaati
 • Korrosioonikindel
 • Ei jäta poorsetele pindadele plekke, nagu looduslik kivi, vormi töödeldud kivid, marmor ja graniit
 • Vastab EnEV nõuetele ja RAL paigaldusjuhiste soovitustele

KASUTUSVALDKONNAD

 • Uusehitistel ja vanade hoonete renoveerimisel sise- ja välistingimustes liitealade tihendamiseks vastavalt DIN 4108-7.
 • Tavalised hoonete liikuvad ühendused vastavalt DIN 18540.
 • Akna- ja ukseraamide tihendamine müüritisega.
 • Ehitusmaterjalide paisuvuugid.
 • Tahkete konstruktsioonielementide tihendamine välispinnal.
 • Katuse ja fassaadi ühendusalad.

PAKENDAMINE

VASTUPANU KEMIKAALIDELE

Pakendis 12 kilest tuubi (600 ml).

Hea: vesi, alifaatsed lahustid, lahjendatud anorgaanilised happed ja leelised, õlid ja rasvad.

Nõrk: aromaatsed lahustid, kontsentreeritud happed ja klooritud süsivesikud.

ABIVAHENDID

ISO-TOP PRESS FIX mugavaks kasutamiseks.
 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
Värvus valge, kvartshall, tsementhall
Põhiline materjal 1 – komponentne hübriid polümer
Konsistents püsikindel pasta
Tihedus  DIN 53479 1,45 g/ml
Kasutamise temperatuur +0°C (jäävaba) kuni +40°C (ümbritsev temperatuur)
+0°C (jäävaba) kuni +35°C (liimitava pinna temperatuur)
Temperatuurikindluse vahemik -40°C kuni +90°C
Naha tekkimine* ligikaudu 10 min
Kõvenemise kiirus* 2 mm esimese 24 tunni jooksul
Kõvenemise protsess toatemperatuuril polümeriseerumine, niiskuse abil
Shore A kõvadus DIN 53505 25 ± 5
Tagasipaisumise võime ISO 7389-B > 70 %
Maksimaalne lubatud deformatsioon DIN EN ISO 11600 25%
Elastsus moodul 100 % DIN EN ISO 8339 0.4 N/mm²
Tõmbetugevus DIN 53504 1,3 N/mm²
Tõmbetugevus lõikele (liimitav pind: AlMgSi1 / kihi paksus: 2mm / ettenihke kiirus: 10mm minutis) DIN 53504 0.5 N/mm²
Suhteline pikenemine katkemisel DIN 53504 > 900%
Mahu muutus DIN EN ISO 10563 -2 kuni -3%
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 osa 4 B2 (normaalne süttivus)
Kasutus meetod käsi- või pneumaatiline püstol
Hoiuaeg 12 kuud tootmiskuupäevast avamata kilest tuubis ja pakendis
Hoiustamistemperatuur +5°C kuni +25°C kuivas
* Tehnilised andmed kehtivad täielikult tahenenud tootele. Mõõdetud vastavalt standardile DIN EN ISO 291 temperatuuril 23°C / 50% õhuniiskust. Mõõtmistulemused võivad erineda sõltuvalt keskkonna teguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinnast.
 

KASUTAMINE

Võib kasutada kõikidel standardsete ehitusmaterjalide pindadel nagu betoon, gaasbetoon, jäik PVC, puit, metallid, fiiberklaasplastik (välja arvatud polüpropüleen, polüetüleen, polütetrafluoretüleen ja silikoonid). Poorsed pinnad, mis jäävad niisketesse aladesse tuleb eelnevalt praimeriga katta. Enne tihendamist, soovitame teha nakkuvuse kontrollimiseks katse. Soovitavaid liiteala mõõtmeid ja maksimaalselt lubatavaid liikumisi tuleb alati jälgida. Liiteala pidevat survet tuleb vältida, kuna see võib põhjustada plekke või liimumisprobleeme. Kasutades koos konstruktsiooni tihenduslintidega (näiteks pehme PVC, butüülkumm, APTK, EPDM) võib esineda sobimatust nagu värvi muutus või nakkumise nõrgenemine. Liimitavad pinnad peavad olema piisava kandevõimega, puhtad ning vabad tolmust ja rasvainetest. Eriti sobivad on  kuivad pinnad – siis saavutatakse parim nakkuvus. ISO-TOP FACADE SEAL nakkub niisketele pindadele ja isegi vee all. Toatemperatuuril mõjutab hermeetiku tahenemist õhuniiskus, kuivamine suunaga seest väljapoole aeglustab tahkumist. Madalal temperatuuril ja väikese õhuniiskuse korral on tahkumine oluliselt aeglasem.

TERVIS JA OHUTUS

Riskide, ohutuse viidete ning ladustamise, teisaldamise ja transportimise märgistuse kohta leiate vajaliku info meie materjalide ohutuskaartidelt.

Kasutusvaldkonnad

Liimimiseks Tihendamiseks
Minimaalne laius 2 mm 5 mm
Maksimaalne laius 10 mm 30 mm
Minimaalne sügavus 2 mm 5 mm
Soovituslikud liitekoha mõõtmed

liitekoha laius = 2 x liite sügavus laiusele > 6 mm

liitekoha laius = 1 x liite sügavus laiusele < 6 mm

 
 Tooteleht (eng)
Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot. Kõiki kaupu tarnitakse vastavalt meie standardsetele müügitingimustele, mille koopiaid on nõudmise korral võimalik saada. Käesoleva dokumendi tõlke intellektuaalne omand kuulub ettevõttele Ruumala OÜ. Selle omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.