(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-BLOCO ONE CONTROL

ISO-BLOCO_one-cotrol
 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja  Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja   Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja
 

Toote kirjeldus

Toote eelised

ISO-BLOCO ONE CONTROL on eriline mitmeotstarbeline liitekohtade tihenduslint, mis on pakitud eelnevalt kokkusurutuna ärarebitavasse aktiveerimiskilesse. See on kavandatud akende tihendamiseks vastavuses energiasäästu standardite ja RAL nõuetega. See on spetsiaalselt väljatöötatud lihtsaks ja töökindlaks eelpaigaldamiseks. Ärarebitav aktiveerimiskile tagab, et akna tihenduslint jääb kokkusurutuks ka lindi lahtirullimisel. Sedasi teeb ISO-BLOCO ONE CONTROL võimalikuks 3-tasemelise tihenduse paigaldamise töökojas. Tugevasse kilesse pakitud, mugavalt kasutatav, eelpaigaldatud lint ühendab RAL 3-taseme põhimõttele baseeruvat kolme funktsionaalset ala.1000 Pa vastupanuvõimega välimine ala pakub eriti kõrget kaitset hoovihma eest, samas keskmine ala on töökindel soojuse- ja heliisolatsioon. A-reitinguga 0,00 sisemine ala tagab 100% õhukindla tihenduse.

ISO-BLOCO ONE CONTROL aitab minimaliseerida kehtivates energiasäästu standardites kirjeldatud konvektsioonist tulenevaid soojuskadusid. See omab ka optimaalset veeauru difusiooni gradienti seestpoolt väljapoole (50 : 1), millega toimub efektiivne niiskuse teisaldamine väljapoole ning seega liite kiire kuivamine.

 • Lint on aktiveeritav just siis kui on nõutav kontrollitav paisumine
 • Kulude ja aja kokkuhoid tänu varasemale eelpaigaldusele
 • Paigaldamine ei sõltu temperatuurist ega ilmastiku tingimustest ja puudub vajadus välispinnale juurdepääsuks
 • 3-tasemeline tihendamine vaid ühe tootega ja üheainsa operatsiooniga
 • Väheste erinevate lindi mõõtmete juures on võimalik tihendada suurt liiteala mõõtude vahemiku
 • Vastupidav hoovihmale üle 1000 Pa
 • Katsetatud ja dokumenteeritud kõrge sd-väärtuse gradient, mis tagab niiskuse optimaalse teisaldamise väljapoole
 • Sisemine õhukindlus vähendab konvektsiooni teel tekkivat soojuskadu
 • Sobiv kasutada passiivmajade tarbeks
 • Ülimalt kõrge ruumilise deformatsiooni näitaja (Movement Accommodation Factor MAF = 500%)
 • Vastab energiasäästu standardite nõuetele ning Ral paigaldamise põhimõtetele
 • 10 aastane toimivuse garantii*
*Tootja poolt täidetud tingimustel (kehtib eelneval kooskõlastamisel).

Abivahendid

 • ISO-TOOL CLIP abinõu tihendi kiireks ja lihtsaks paigalduseks PVC- ja alumiinium aknaraamidele
 • ISO-TOOL CUT on spetsiaalne lõiketera liitekohtade täpseks vormistamiseks
 • ISO-TOP FLEX-ADHESIVE PA ja ISO-TOP FLEX-ADHESIVE XP
 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
Materjali kirjeldus immutatud poorne PUR sünteesmaterjal, erilise kilega ja ärarebitava aktiveerimiskilega
Värvus must
Vastupanu hoovihma suhtes DIN EN 1027 ≥ 1000 Pa
Vastupanu hoovihma suhtes tihendi ristumisalas DIN EN 1027 ≥ 600 Pa
Temperatuurikindluse vahemik DIN 18542 -30°C kuni +80°C
Klass, vastavalt DIN 18542 BG 1 ja BGR
Õhu läbilaskvuse koefitsient DIN EN 12114 a = 0,00 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega DIN 18542 vastab nõuetele
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 B 1 (tulekindel)
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ10,tr = 0,05 W/m*K
U-väärtus: aknalengi sügavus 70mm/80mm/90mm DIN 4108-3 U = 0,7 W/m2*K; U = 0,6 W/m2*K; U = 0,55 W/m2*K
Heliisolatsioon 45 dB, 10 mm tihendusala
sd-väärtuse gradient (seest väljapoole) DIN EN ISO 12572 50 : 1 (sisemine ≥ 25; välimine ≤ 0,5)
ETA – 15/0407 CE märgis alates 2015
Hoiuaeg 1 aasta, originaalpakendis ja kuivas
Hoiustamistemperatuur +1°C kuni +20°C
Suurim aeg tihenduslindi eelpaigaldamisest kuni akna paigaldamiseni vastavalt tootja poolsele juhendile.
 

Mõõtmed

Tihendi laius Aknaraami sügavus** Soovituslik liitekoha laius***
60 – 94 mm**** 62 – 96 mm 6 – 20 mm
60 – 94 mm**** 62 – 96 mm 8 – 33 mm
Muud mõõtmed eritellimusel.
** Jälgi ühildumise nimekirja.
*** Suurima ühenduse laiuse korral tuleb arvestada ehituselementide liikumist ja ajutisi pikisuunalisi muutusi.
**** Kleeplindi laiused vastavalt hinnakirjale.
 

Kasutusvaldkonnad

Lint kinnitatakse PVC- või alumiiniumakende raamile kasutades paigaldus abinõud. ISO-TOOL CLIP abinõuga paigaldatakse ISO-BLOCO ONE CONTROL tihendussüsteem ohutult aknaprofiili soontesse ning see kinnitub mehhaaniliselt aknaraami külge. ISO-TOOL CUT lõiketera tagab tihendi ühenduspinna usaldusväärse vormistamise. Puitakendele paigaldamiseks kasutatakse linti, millel on kinnitamiseks kõrgekvaliteediline kleepuv butüülriba. Peale akna rihtimist ja kinnitamist avauses aktiveeritakse tihend eemaldades aktiveerimiskile, mis rebeneb kile perforatsiooni kaudu. See võimaldab tihendil paisuda, täites liitekoha soovitatud kasutusala ulatuses, saavutades usaldusväärse tulemuse.

Bloco One Control 2

Paigalduse näide: montaaž plastikaknale

Pakendamine

Ärarebitava aktiveerimiskilega eelnevalt kokkupressitud tihendirull.
Bloco One Control 3

Paigalduse näide: montaaž puitaknale

Viimistlused

 • A: ISO-BLOCO ONE CONTROL (CB) abinõuga paigaldatav
 • B: ISO-BLOCO ONE CONTROL (BT) kinnitus kleepuva butüüliga
 
Tooteleht (eng)
Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.