(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-BLOCO FILLER

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, õõnessein
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja
 

TOOTE KIRJELDUS

TOOTE EELISED

ISO-BLOCO FILLER on mitmeotstarbeline tihendus-ja isolatsioonisüsteem, mis on välja töötatud akende paigalduseks õõnesseinte avadesse. See paigaldatakse siseseina ja välimise müüritise vahele. Toode on valmistatud kahest komponendist:

Esimene neist on eriti elastsest vahtplastist täiteklots. See isoleerib akna lengi müüritisest ja tihendab vahe akna ja seina õõnsuse vahel. Täiteklotsi suur elastsus tagab kindla istu ja õhutiheda liite müüritise õõnsusega, mis on nõutud  akende tihendamise standardites.

Tihendussüsteemi teine komponent on immutatud vahtpolüuretaanist riba, mis tihendab akna lengi ja välismüüri vahelise vuugi ning kaitseb lengi liiteala ilmastiku mõjude eest välisvuugi suunalt.

  • lihtne paigaldada,
  • vastab akende tihendamise nõuetele õõnesseintes,
  • sobiv juhul kui ava välisseinas on väiksem kui aknaleng,
  • suurendab lengi paigaldusala ilmastikukindlust,
  • täidab sisemüüritise ebatasasused,
  • vastab EnEV nõuetele ja RAL paigaldusjuhiste soovitustele
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik

Paigalduse näide: ISO-BLOCO FILLER õõnesseinas

   

PAKENDAMINE

ISO-BLOCO FILLER tihendid tarnitakse 1 m pikkuste lattidena, pakituna pappkarpi.
 
Tehnilised andmed: tihenduslint Standard Klassifikatsioon
Materjali kirjeldus immutatud poorne PUR sünteesmaterjal
Värvus hall – antratsiit
Klass, vastavalt DIN 18542 BG 1
Õhu läbilaskvuse koefitsient DIN EN 12114 a ≤ 1,0 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
Vastupanu hoovihma suhtes DIN EN 1027 ≥ 600 Pa
Temperatuurikindluse vahemik DIN 18542 -30°C kuni +90°C
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega DIN 18542 vastab nõuetele
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 B 1 (tulekindel)
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,052 W/m*K
Veeauru difusioonikindlus DIN EN ISO 12572 μ ≤ 100
sd-väärtus DIN EN ISO 12572 ≤ 0,5 m laiusele 50 mm (auru läbilaskvus)
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
Hoiuaeg 2 aastat, originaalpakendis ja kuivas
Hoiustamistemperatuur +1°C kuni +20°C
 
Tehnilised andmed: täidisplokk Standard Klassifikatsioon
Materjali kirjeldus eriti elastne vahtplast
Tihedus kg/m³ 22 +/-
Kokkusurumise jõud – täidisplokk DIN EN 13501 25% kokkusurutud jõul 30 kPa vastavalt DIN EN ISO 844 50% kokkusurutud jõul 80 kPa vastavalt  DIN EN ISO 844
Ehitusmaterjali klass DIN EN 13501 E
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,040 W/m*K
 

KASUTUSVALDKONNAD

ISO-BLOCO FILLER on sobiv lahendus akende paigalduseks nii uutele kui renoveeritavatele õõnesseintega hoonetele, kus samaaegselt on vaja tihendada õõnsus sise- ja välismüüri vahel ning vuuk akna ja välimise müüritise vahel. ISO-BLOCO FILLER surutakse mööda aknaava perimeetrit siseseina ja välisseina vahele, lengi suhtes sobivale sügavusele, vahetult enne akna paigaldamist avasse. Materjali suur elastsus tagab tihendi muutumatu asendi ümber lengi. Materjal sulgeb õhutihedalt pilu akna lengi ja lengi väljast toetava välisseina siseserva vahel. Sel juhul, kui liitepinnad seintes on äärmiselt ebatasased, võib praod seintes mastiksiga täita.

ISO-BLOCO FILLER tihendit võib kasutada kõikjal ümber akna perimeetri. Nurkades surutakse täiteklotsid vastakuti kokku, ülekattuv polüuretaanvaht lõigatakse ära.

Teised liited ISO-BLOCO FILLER tihendi ja akna lengi vahel võib tihendada 3-tasemelise ISO-BLOCO ONE tihenduslindiga või kasutada mõnda teist üldtunnustatud tihendamise lahendust.

 

MÕÕTMED

Toote kirjeldus Mõõtmed Seinakihtide vaheline mõõt Välisvuugi paksus kuni Välisvuugi laius kuni Pakendi maht (meetrites)
ISO-BLOCO FILLER 40/60 1000 x 60 x 60 mm 60 – 40 mm 6 mm 45 mm 36
ISO-BLOCO FILLER 60/80 1000 x 60 x 80 mm 80 – 60 mm 6 mm 45 mm 27
ISO-BLOCO FILLER 80/100 1000 x 60 x 100 mm 100 – 80 mm 6 mm 45 mm 27
 
 Tooteleht (eng)

Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.