(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-BLOCO FILLER

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža,  Ψ (Psi) vērtība, dobas sienas
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja
 

PRODUKTA APRAKSTS

PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS

ISO BLOCO FILLER ir daudzfunkcionāla izolācijas un blīvēšanas un sistēma, kas ir izstrādāta speciāli logu uzstādīšanai dobās sienās. Tā ierīkojama plaisā starp iekšējo sienu un ārējo mūrējumu.

Tas sastāv no divām funkcionālām sastāvdaļām: Pirmā  sastāvdaļa ir pildvielas bloks, kas izgatavots no ļoti elastīgām speciālām putām. Tās ir pamats blīvējumam starp ēkas loga rāmi un ēku un noblīvē plaisu starp logu un dobās sienas atveri. Pildvielas bloka augsta elastība garantē izturīgi piemērotu un hermētisku savienojumu ar mūra dobumu, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību logu blīvējuma standartiem.

Noslēšanas sistēmas otrā sastāvdaļa ir blīvēšanas sloksne, izgatavota no impregnētām putām, tās garantē savienojuma starp loga rāmi un ārējo sienu hermetizāciju un aizsargā rāmja savienojuma šuvi pret laika apstākļu iedarbību no ārējā savienojuma puses.

  • vienkārši uzstādīt;
  • atbilst logu hermetizācijas prasībām dobās sienā;
  • piemērota arī gadījumā, ja atvērums ārējā sienā ir mazāks nekā loga rāmis;
  • palielina rāmja uzstādīšanas zonas izturību pret laika apstākļu iedarbību;
  • aizpilda iekšējā mūra nepilnības;
  • atbilst EnEV prasībām un RAL uzstādīšanas ieteikumu prasībām
loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža,  Ψ (Psi) vērtība, dobas sienas

Uzstādīšanas paraugs: ISO-BLOCO FILLER

   

IEPAKOJUMS

ISO-BLOCO FILLER blīves piegādā 1m garos stieņos, iepakotas kartona kastē.
 
Tehniskie dati Standards Klasifikācija
Materiāla apraksts sintēzes procesā iegūts impregnērs porains PUR (poliuretāns) materiāls ar speciālu plēvi
Krāsa pelēka – antracīta
Klase, saskaņā ar DIN 18542 BG 1
Gaisa caurlaidības koeficients DIN EN 12114 a ≤ 1,0 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
Pretestība lietusgāžu ziņā DIN EN 1027 ≥ 600 Pa
Temperatūras izturība diapazons DIN 18542 -30°C līdz +90°C
Saderība ar blakus esošajām būvmateriāliem DIN 18542 atbilst prasībām
Būvmateriāla  ugunsizturības klase DIN 4102 B 1 (ugunsizturīgs )
Siltumvadītspēja DIN EN 12667 λ = 0,052 W/m*K
Ūdens tvaika difūzijas pretestības DIN EN ISO 12572 μ ≤ 100
sd-vērtība DIN EN ISO 12572 ≤ 0,5 m platumam 50 mm (ūdens tvaiku caurlaidība)
Izmēra pielaides DIN 7715 T5 P3 atbilst prasībām
Uzglabāšanas laiks 2 gadi, oriģinālā iepakojumā un sausā
Glabāšanas temperatūra +1°C līdz +20°C
 
Tehniskie dati Standards Klasifikācija
Materiāla apraksts īpaši elastīgs putuplasts
Blīvums kg/m³ 22 +/-
Saspiešanas spēks – pildīts bloks DIN EN 13501 25% saspiesta spēkā pie 30 kPa saskaņā ar DIN EN ISO 844 50% saspiesta spēkā pie 80 kPa saskaņā ar DIN EN ISO 844
Būvmateriāla klase DIN EN 13501 E
Siltumvadītspēja DIN EN 12667 λ = 0,040 W/m*K
 

IZMANTOŠANAS JOMAS

ISO-BLOCO FILLER ir piemērots risinājums jaunās ēkās, kā arī logu renovācijai dobu sienu ēkās, kurās vienlaicīgi nepieciešams noblīvēt dobumu starp iekšējo un ārējo sienu un savienojumu starp logu un ārējo mūrējumu. ISO-BLOCO FILLER ievieto pa loga perimetru starp iekšējo sienu un ārējo sienu, piemērotā  dziļumā attiecībā pret rāmi, atverē, tieši pirms loga uzstādīšanas. Augstas elastības materiāls nodrošina blīvējuma nemainīgu pozīciju ap loga rāmi. Materiāls hermētizē plaisu starp loga rāmi un rāmi no ārpuses atbalstošās ārējās sienas iekšējo malu. Šajā gadījumā, ja savienojuma virsmas sienās ir ļoti nelīdzenas, plaisas sienās var aizpildīt ar mastiku.

ISO-BLOCO FILLER blīvi var izmantot visur ap loga perimetru. Stūros pildvielas blokus saspiež pretēji, pārpalikušās poliuretāna putas nogriež.

Citus savienojumus starp ISO-BLOCO FILLER blīvi un loga rāmi blīvēt ar 3-līmeņu ISO BLOCO ONE blīvēšanas lenti, vai izmantot kādu citu vispāratzītu blīvššanas risinājumu.

 

IZMĒRI

Produkta apraksts Izmērs Sienas starpslāņu izmērs Ārējās šuves biezums līdz Ārējās šuves plotis līdz Iepakojuma apjoms (metros)
ISO-BLOCO FILLER 40/60 1000 x 60 x 60 mm 60 – 40 mm 6 mm 45 mm 36
ISO-BLOCO FILLER 60/80 1000 x 60 x 80 mm 80 – 60 mm 6 mm 45 mm 27
ISO-BLOCO FILLER 80/100 1000 x 60 x 100 mm 100 – 80 mm 6 mm 45 mm 27
 
 Produkta datu lapa (eng)

Šajā dokumentā sniegtās ziņas un informācija balstās uz dotajā brīdī esošām labākajām zināšanām. Tās ir paredzētas vispārējai informācijai un ir ieteicams, ka lietotāji varētu veikt savus izmēģinājumus savos īpašos apstākļos, lai pārliecinātos par produkta piemērotību, tā paredzamai lietošanai. Šajās vadlīnijās izklāstītās detaļu ziņas nedz informācija galīgā pilnībā nesniedz viennozīmīgi garantijas vai saistības. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšējas iepriekšpaziņošanas veikt uzlabojumus vai mainīt tehniskās prasības un informāciju.