(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Veepleki kinnitamise profiil

Termoraam, akende paigaldus, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, paigaldusdetail, kandur, aurutõke, soojustus, kliima, klimats, klimata, Ψ-väärtus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, triotherm, külmasild, sokkel, sokliprofiil, lävepakuprofiil, veepleki kinnitamise profiil

        

 

TOOTE KIRJELDUS

 

TOOTE EELISED

Suure tihedusega EPS-F materjalist VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIIL pakub parima võimaliku soojusisolatsiooni ning niiskuskindluse. Peale akna montaazi, saab selle abil teostada tehniliselt korrektse ja visuaalselt nägusa vihmaveepleki ning aknalaua paigalduse. Kuna VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIIL on aknalengist kitsam, siis see võimaldab, nii vihmaveeplekki kui aknalauda kinnitada parimasse asukohta, tagades optimaalse soojusisolatsiooni. VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIILE on võimalik toota kõrgusega 30 kuni 80 mm. Punnühendus võimaldab luua piiramatu pikkusega profiile, millel on suurepärane survetugevus 1,26 kg/dm² ning selle tõttu need sobivad kasutamiseks suurte ja väga laiade aknaraamide korral.

 
  • Kõrge soojusisolatsioon on garanteeritud
  • Kambritega profiilide negatiivsed mõjud on elimineeritud
  • Konstruktsioonist tingitud külmasildade vähendamine
  • Turvaline koormuse ülekanne, isegi väga raskete elementide korral
  • Piisavalt tugev vihmaveepleki kruviga kinnitamiseks
  • Väheneb akende seadistamiseks vajalik tegevus
  • Võimalik toota igale aknasüsteemile sobiliku ristlõikega profiile
  • Sobivad kasutamiseks uutel ja renoveeritavatel hoonetel

KASUTUSVALDKONNAD

  

Spetsiaalsete ristlõigete ja mõõtmetega VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIILID sobivad puidust, plastikust ning alumiiniumist raamidega akendele, nii müüritisse kui soojustuskihti paigaldamiseks. 35 ja 40 mm kõrgused profiilid sobivad nii kivist veenina kui alumiiniumist vihmaveeplekkidele.

 

Termoraam, akende paigaldus, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, paigaldusdetail, kandur, aurutõke, soojustus, kliima, klimats, klimata, Ψ-väärtus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, triotherm, külmasild, sokkel, sokliprofiil, lävepakuprofiil, veepleki kinnitamise profiil 

PIKKUSE REGULEERIMINE JA TIHENDAMINE

Punnsoon ühendus võimaldab luua piiramatu pikkusega profiile. Tihenda akna lengi ja VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIILI ühendus hermeetikuga Hybrid Polymer Crystal ning kinnita isepuuriva kruviga 4,8x50mm (standard DIN 7504) akna lengi külge.

Vihmaveepleki kinnitamiseks soovitame laia peaga, roostevabast terasest plekikruve 4,5x35mm.

VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIILIGA varustatud akna montaaziks termoraamidesse, kandke kiht liim-hermeetikut Hybrid Polymer Power Fix alumise termoraami pinnale, tõstke aken asukohta ja kinnitage mehhaaniliselt.

Termoraam, akende paigaldus, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, paigaldusdetail, kandur, aurutõke, soojustus, kliima, klimats, klimata, Ψ-väärtus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, triotherm, külmasild, sokkel, sokliprofiil, lävepakuprofiil, veepleki kinnitamise profiil  
 
Tehnilised andmedStandardKlassifikatsioon
Veepleki kinnitamise profiil  
Materjali kirjeldus EPS-F
Värvus hall
Ehitusmaterjali tulekindluse klassDIN EN 13501-1E
Tihedus 150 kg/m³ ± 15%
UV – stabiilsus 12 kuud ilmastiku mõju ehitusperioodil
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega vastab nõuetele, väljaarvatud lahustid, lahustit sisaldavad
materjalid ja materjalid, mis ei ühildu polüstüreeniga
SoojusjuhtivusDIN EN 12667λ = 0,040 W/m*K
Kujupüsivus termiliste koormuste korral -40°C kuni +85°C
Temperatuurikindluse vahemikISO 75-1pikaajaline +85°C
Vananemiskindlus mädanemiskindel
PaindetugevusDIN EN 12089≥ 650 kPa
LõikepingeDIN EN ISO 14130X = 0,217 N / mm²
Õhu läbilaskvusEN 12207Klass 4
Survetugevus maksimaalse deformatsiooni 2% korral 1260 kg/dm²
Kruvi väljatõmbetugevus:
(Frame screw Fix FK-T30 7.5 x 62 mm)
 2100 N
Vee imavus (28 päeva ladustamisel) DIN 12087≤ 1.5 Vol. %
Veeauru difusioonikindlus µDIN EN ISO 12572380-550
Jäätmekood 170604; 170904
Säilivusaeg 2 aastat
 
 
 Tooteleht (eng)
 
Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot.