(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

TERMORAAMIGA PAIGALDATUD AKNAD TAGAVAD TULEVIKUS MADALAD KULUD

Tänapäeva soojusisolatsiooni- ja õhutiheduse nõuetele vastav akende paigaldamine on lihtne, kui selleks kasutatakse termoraame.

Mis on termoraam? Kes seda müüb? Miks enamus inimesed sellest teadlikud ei ole?

Termoraam, akende paigaldus, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, paigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, kliima, Ψ-väärtus, passiivmaja, liginullenergia, winframer,

Termoraam on kõrge soojusisolatsiooniomadusega materjalist toodetud süsteemne toode akende ja uste paigaldamiseks soojustuskihti. Nagu nimi ütleb, siis sellest koostatatkse raam, mis kinnitatakse hoone seina välisküljele, kuhu hiljem monteeritakse aknad ja uksed. Täna kasutatakse analoogse tootena 20 aastat vana lahendusena puidust raame. Termoraami soojusisolatsioon on puidust tehtud raamist kaks kuni kolm korda parem, vähendades hoone energiavajadust. Lisaks on termoraam puidust oluliselt ilmastikukindlam, vähendades võimalikest ehitusvigadest põhjustatud hoone kahjustusi.

Termoraamid kinitatakse seinale spetsiaalse süsteemi liimiga ja fikseeritakse liimi kuivamise ajaks betoonikruvidega.

Enamus meie termoraamidest on sertifitseeritud passiivmaja tooted. Termoraam on kõige kõrgema soojusisolatsiooniomadusega akende ja uste paigaldamise toode.

Termoraame müüb Ruumala OÜ.

Aknatootjad on teadlikud termoraamide omadustest, õigetest töövõtetest ja suurest hulgast eelistest, mida termoraami kasutamine pakub hoone omanikule, akende paigaldajale ning akendega piirnevate alade teostajatele. Teiste inimeste teadlikus termoraamidest on vähene, kuna selliseid tooteid ei ole meedias piisavalt kajastatud.

Suurele hulgale ehitushuvilistele on tänaseni teejuhiks 1990. aastal väljaantud Tiit Masso raamat “Väikemajad”, mida oli võimalik osta 5 rubla eest. Raamatus mainitakse, et

…..tavaliselt paiguatakse aken seina keskele, soojustuse kohale – siis on soojakaod minimaalsed. Aknapiidad kinnitatakse kohale nurkade lähedalt naeltega, mis lüüakse kas puitsõrestiku posti, gaaskukeroonseina või tellismüüritisse asetatud puittellise külge. Naela kohal lüüakse piida taha puitkiil, millega aken täpselt loodi ja õigele kõrgusele rihitakse. Nii jääb aken kindlalt paika. Piida ja seina vahele jääv 1…2 cm laiune pilu topitakse täis tõrvatakkusid või bituumenlisandiga mineraalvatti. Seest ja väljast varjatakse pilu, kas liistu või krohviga. Väljastpoolt võib liistu asendada vaheletopitud kummiköis või gerniitmastiks. Tihendada tuleb hoolikalt, sest muidu hakkab tuul hiljem piida vahelt läbi puhuma.

Õnneks ei kasuta keegi eelmainitud meetodeid ning materjale kaasaegsete puidust-, plastikust- ja alumiiniumist akende paigaldusel. Paljud inimesed lähtuvad akende paigaldamisel teadmistest, mis on kogutud teiste käest, internetist ja tootelehtedelt. Innovaatilised arhitektid, konstruktorid ja eraisikud on leidnud toodete kohta informatsiooni internetist ning seejärel teadmiste täiendamiseks meiega kontakteerunud.

Miks kõikidel täna ehitetavatel uutel- ja renoveeritavatel hoonetel termoraami ei kasutata?

Põhjuseid on mitmeid. Esmalt peab mainima, et hoonete energiatõhususe miinimumnõuded on pidevalt tõusnud ning uute nõudmiste rakendumiseks on määratud tähtajad. Samas aga koostati suur hulk projekte enne uute nõudmiste jõustumist ning vastavalt sellele tehti investeerimisotsused ja ehitusettevõtetelt telliti tööd vastava projekti ning eelarvega. Seega projekte, kus kasutati akende montaaziks teistsuguseid tooteid ei muudeta, et vältida eelarve ületamist. Teine levinud põhjus on inimlik mugavus, ehk kasutatakse varasemalt tuttavaid paigaldusmeetodeid ja tooteid ning vajatava energiaklassi saavutamiseks kasutatakse tõhusamaid seadmeid.

Innovaatilised arhitektid lähtuvad projekteerimisel ning materjalide valikul põhimõtetest:
 • toode või materjal täidab kõik selle esitatud nõudmised,
 • toodet tuleb kasutada selleks ettenähtud kohas ning eesmärkidel,
 • toodete eluiga on pikk,
 • energiakokkuhoiu saavutamiseks eelistada materjale ja tooteid, millel puuduvad hilisemad püsivad kulutused,
 • toote kasutamine vastavalt kasutusjuhendile on piisavalt lihte, et vältida võimalike ehitusvigu,
 • ennenägematute ilmastikust tingitud probleemide korral toode ei kahjustu,
 • toode või materjal sobitub sellega külgnevate materjalidega,
 • toode või materjal on tervisele ohutu,
 • toode ei tohiks olla põhjendamatult kallis,
 • juhul kui uus toode on varem kasutatust kallim, siis oodatavad madalamad energiakulud katavad suurema investeeringu mõne aja jooksul või uue toote kasutamisega kaasneb piisaval määral hüvesid.

Kui tellijad sõnastavad arhitektile lähteülesande sarnaste põhimõtetega, siis arhitektid kasutavad hea meelega termoraame akende ja uste paigaldussõlmedes. Ning kui termoraame on paigaldussõlmedes kasutatud, siis saavad ehitajad koostada hinnapakkumised, mis sisaldavad kaasaegseid tooteid, mis tagavad hoone madala energiakulu ja jätkusuutlikuse. Ruumala OÜ tehniline konsultant Hanno Överus mainib, et ta ei ole kohanud ühtegi arhitekti, kes eelistaks akende paigaldamisel termoraamidele teisi tooteid.

Eelised investorile, kui akende montaaziks kasutatakse termoraame:
 • aken asub kogu lengi sügavuselt soojustuskihis,
 • lubatud on suured raskuskoormused (>200kg/m),
 • aken kinnitub ehitisse piisava tugevusega,
 • tegemist on süsteemse tootega, mis on loodud akende ja uste paigaldamiseks,
 • akna perimeetris kasutatava toote materjal on soe ja vähendab energiakadusi,
 • termoraami ja seina vaheline perimeter on õhutihe,
 • toode on ilmastiku suhtes vähenõudlik,
 • toodet on lihtne kasutada.
 

Enim kasutatud termoraamide Winframer Type 3 mõõtmed on 70x80mm, 80x80mm, 100x80mm, 120x80mm, 140x80mm, 160x80mm, 180x80mm ja 200x80mm ning Triotherm raamide mõõtmed on 70x85mm, 100x85mm, 120x85mm, 140x85mm, 160x85mm, 180x85mm, 200x85mm ja 230x85mm. See valik on piisav, et arhitekt saab planeerida aknale sobiliku asukoha soojustuskihis.

Termoraam, akende paigaldus, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, paigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, kliima, Ψ-väärtus, passiivmaja, liginullenergia, winframer, Triotherm
EPS-F termoraami (Winframer type 3 ja Triotherm) eelised kõikide teiste toodetega võrreldes:
 • suurepärane soojusisolatsioon, soojuserijuhtivus λ 0,04 W/mK (mitu korda parem kui puit),
 • veetakistuse veeauru koefitsent 30-55μ,
 • vee imendumine ≤1,5%,
 • materjal ei mängi niiskusega ega temperatuuriga,
 • kujupüsiv,
 • õhu- ja veetihe,
 • ideaalne alus tihendusmaterjalidele,
 • ei hallita ega mädane,
 • ei roosteta,
 • suured lubatud raskuskoormused,
 • kontrollitud kruvi tõmbe- ja lõikejõud,
 • profiili pikendamine tappliitega, kruvi kinnitus ilma eelnevalt ettepuurimiseta,
 • akna paigaldus on vähem sõltuv hetke ilmast,
 • aken asub juba peale paigaldust soojustuskihis ning võib alustada hoone kütmist,
 • akna perimeeter on kandiline ala, mille vormistus on lihtne ja kiire ning tulemus kvaliteetsem,
 • lihtne on tagada töö kvaliteeti,
 • koos isepaisuva tihenduslindiga akna perimeetril saavutatakse parem müraisolatsioon (liiklusmüra),
 • tulevikus on võimalik aknad asendada vähese kuluga,
 • jne.
Termoraam, akende paigaldus, aknapaigaldusraam, aknapaigaldussüsteem, paigaldussüsteem, aknapaigaldusprofiil, aknapaigaldus, montaažisüsteem, alustugi, kliima, Ψ-väärtus, passiivmaja, liginullenergia, winframer,

Võrreldest teiste toodetega saavutatakse termoraami kasutamisega aknapõskedel kõrgem temperatuur, mistõttu hallituse tekkimise risk on vähim võimalik. Näidisarvutusel saavutati aknalengi ja seina liitealas pinnatemperatuur 17°C ning temperatuuriindeks fRsi≥ 0,8.

Winframer ja Triotherm termoraamid on tervisele ohutud, omades kõrgeimat GEV klassifikatsiooni EMICODE EC1PLUS.
Termoraamid on läbinud mitmeid katseid, mille kohta on ift-Rosenheim väljastanud sertifikaadid. Termoraamid on katsetatud monteerituna erinevast materjalist seinadele, mille tulemused lubavad koormust üle 200 kg meetrile. Lisaks on teostatud katsed kruviühenduse vastupidavuse, heliisolatsiooni, murdekindluse, kukkumiskindluse ja pideva koormuse vastupanu kohta. Pideva koormuse vastupanu katse sisaldab seinale monteeritud akna (koos paigaldus ja tihendustoodetega) vastupanu hoovihmale, õhutihedust, vastupanu surve- ja imemisjõule, temperatuurimuutusi ja seda 10000 avanemis-sulgemistsükli jooksul. Kõrgel tasemel katsete tulemused lubavad termoraamide kasutamist erinõudeid sisaldavates projektides ning suurte mõõtmetega akende korral.
Meeldiv uudis hoone omanikule, arhitektile ja ehitajale: termoraamidega saab paigaldada mitmesaja kiloseid suuri aknaid energiatõhusal meetodil.
 

TERMORAAMID

SOKLIPROFIILID

VEEPLEKI KINNITAMISE PROFIILID