(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Kaasaegne soojustus – lihtsus ja parim tulemus

Kas see võiks olla sinu soojustus?

Energiasäästlik soojustamine kasutades PUR/PIR soojustusmaterjale.

OÜ Ruumala vahendab Saksa tootja Linzmeieri materjale. Erinevad soojustustooted sobivad põranda, seina, vahelae või katuse soojustamiseks. Pakume soojustusmaterjale nii eramaja, kortermaja kui tööstushoonete mahtude tarbeks. Meie poolt pakutavaid tooteid võiks nimetada soojustus-süsteemideks, sest lisaks soojusisolatsioonile, on neil veel hulgaliselt omadusi, mis teevad nende kasutamise lihtsaks ja ilmastikukindlaks. Kui oled leidnud meie kodulehelt omale vajaliku soojustusmaterjali, siis küsige julgesti hinda – tellimuse väiksus ega suurus ei ole meile piiranguks.

PIR materjalist soojustus on villade, polüstüreeni (EPS/XPS) ja polüuretaani (PUR) järel soojustusmaterjalide uuem põlvkond. Eelmise põlvkonna materjalid ei kao küll kuhugi, kuid seoses energiasäästu alase teadlikkuse kasvuga ja ehitistele esitatavate nõudmiste tõusuga muutub PIR-soojustus järjest populaarsemaks.

Mis on PIR? See lühend tähistab polüisotsüanuraati.  PIR soojustusplaat on suletud pooridega jäik vahtplast alumiiniumist (PAL), kiudmaterjalist (PGV) või mõnest muust materjalist kattekihtide vahel.

Millest tuleneb energiasääst? PIR soojustus on madala soojusjuhtivusega materjal. Erinevate PIR täidisega Linzmeieri soojustustoodete soojusjuhtivustegur λ = 0,022…0,028 W/mK. See asjaolu võimaldab saavutada õhema soojustuskihiga sama U-väärtuse, mis teistel materjalidel nõuab paksemat soojustuskihti. Siinkohal toome näiteks võrdluse, kui valida soovitud tulemuseks U = 0,11 W/m²K , oleksid soojustuskihtide paksused järgnevad:

 • 400 mm kivivill  (λ = 0,044 W/mK)
 • 360 mm klaasvill  (λ = 0,040 W/mK)
 • 330 mm EPS  (λ = 0,037 W/mK)
 • 320 mm kivivill  (λ = 0,036 W/mK)
 • 300 mm klaasvill või EPS  (λ = 0,033 W/mK)
 • 220 mm Linitherm PGV  (λ = 0,025 W/mK)
 • 200 mm Linitherm PAL  (λ = 0,022 W/mK)
Soojustusmaterjalide võrdlus, PIR, PUR, kivivill, klasvill, tselluvill

Soojustusmaterjalide paksused mm U = 0,11 W/m2K saavutamiseks.

 

Konkreetse ehituskonstruktsiooni U-väärtuse arvutamisel läheb arvesse veel soojustuse paigalduse meetod – kas paigaldatakse sarikate/karkassi vahele või peale ning teiste välimiste ja sisemiste materjalikihtide U-väärtused. Samuti tasub arvesse võtta asjaolu, et kui soojustusmaterjalis niiskustase tõuseb, siis soojapidavus väheneb. Kuna PIR soojustusmaterjalil on kinnised poorid, siis on see eeliseks villade ja teiste materjalide suhtes.

Kõige parema soojapidavusega on alumiiniumfooliumiga kaetud materjal. Alumiiniumfoolium on difusioonikindel ehk moodustab tarindi aurutõkke kihi.

 
Katuse soojustamine sarikate peal, soojustus, soojusisolatsioon, katuse soojustus, PUR, PIR

Efektiivsem katuse soojustuse meetod. Soojustusmaterjal sarikate kohal on energiatõhusaim katuse soojustamise meetod. Hinnaline soojusenergia jääb sinna kus seda vajatakse.

  
Katuse soojustamine sarikate vahel, soojustus, soojusisolatsioon, katuse soojustus, PUR, PIR

Enam levinud katuse soojustuse lahendus. Sarikatest tingitud külmasillad võivad suurendada soojuskadu kuni 20%, mis omakorda võib mõjutada kogu hoone soojuskadu kuni 8%.

 
Soojustamise energiakadu 1, soojustus, soojusisolatsioon, katuse soojustus, PUR, PIR

Soojustus ei ulatu ühtlaselt sarikate vastu, mis soodustab kadusid.

  
Soojustamise energiakadu 2, soojustus, soojusisolatsioon, katuse soojustus, PUR, PIR

Kui soojustus on liiga lai ning deformeerunud, siis soojuskaod suurenevad.

     

 Miks veel eelistada Linithermi soojustusmaterjale – süsteeme?

Ehitaja
 • Kiired paigalduslahendused
 • Vähem kasutuspiiranguid mis on tingitud ilmastikust
 • Väiksem ajakulu ehitusel
 • Materjal on kerge ja lihtsalt töödeldav – ei vajata lisaseadmeid
 • Tugev aluspind järgnevatele materjalikihtidele
 • Mõõdupüsiv
 • Materjal on niiskuskindel
 • Ei eralda tervisele kahjulikke aineid ja mikrokiude
 • Lihtne tagada kvaliteetne tulemus
Hoone omanik:
 • Madalamad hoone püsikulud
 • Materjal on kerge – väiksem koormus ehitisele
 • Võimalik kasutada õhemat seina konstruktsiooni
 • Meeldiv sisekliima, ei esine välistemperatuurist tingitud temperatuuri kõikumisi
 • Materjal on niiskuskindel
 • Ei meeldi seentele, kahjuritele ega mikroorganismidele
 • Mädanemiskindel
 • Ei eralda tervisele kahjulikke aineid ja mikrokiude
 • Põletamisel ei sula ega tilgu
 • Mõõdupüsiv, ei esine materjali vajumist
 • Lihtne tagada kvaliteetne tulemus
 
Sarikate pealse soojustuse kasutamine katuse renoveerimisel, PIR, PUR, kivivill, klaasvill, tselluvill

Lisa soojustus katuse renoveerimisel

 Mis kasu on veel peale eelpool mainitud eeliste? Hoone kasulik pind on suurem. 100 meetri seina soojustamisel Linithermiga võid võita kuni 20 m² kasulikku pinda! 

 Määrusest „Energiatõhususe miinimumnõuded“:

§ 5.3 Soojustuse valikul tuleb lähtuda sellest, et ehitis oleks hea energiatõhususe tasemega. Väikemajade soojustuse valikul võib energiaarvutuses lähtuda järgmistest algväärtustest: välisseinte soojajuhtivus 0,2–0,25 W (m²·K), katuste ja põrandate soojajuhtivus 0,15–0,2, akende ja uste soojajuhtivus 0,7–1,4 W(m²·K), kusjuures lõplikud valikud sõltuvad hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest. Muude hoonete optimaalne soojustus sõltub eelnevale lisaks oluliselt ka vabasoojusest.

[RT I 2009, 45, 301 – jõust. 12.09.2009]

 

PUR/PIR tehnilised näitajad

 

LINITHRM PAL N+F paigalduse video

   

Energiasääst

 

Soojustusmaterjali võrdlus

   

Teised soojustustooted

 

Super materjal tootmisjääkidest

Kandeseina ja katuse soojustamine tuulduva seinakattega, soojustus, PUR, PIR, kivivill, klaasvill, tselluvill

Kandeseina ja katuse soojustamine tuulduva seinakattega (laudis, plaatmaterjalid)

 
Kandeseina ja katuse soojustamine seina sillutise korral, soojustus, PUR, PIR, kivivill, klaasvill, tselluvill

Kandeseina ja katuse soojustamine seina kivisillutise korral

Kui sa leidsid enda tarbeks kasulikku informatsiooni või soovid seda sõbraga jagada, siis salvesta www.ruumala.com oma arvuti järjehoidjaribale. Küsimuste ja huvi korral võtke meiega ühendust.