(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

ISO-CONNECT VARIO XD

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja
 

Produkta apraksts

Produkta priekšrocības

ISO-CONNECT VARIO XD ir ar mitruma kontroli speciāla logu un fasāžu savienojuma virsmu blīvēšanas lente, lietošanai gan iekštelpās, gan ārā. Lente reaģē uz atšķirīgām sezonas temperatūru svārstībām ar savu sd- līmeņa pielāgošanos, tādējādi sasniedzot visu gadu augstu žāvēšanas efektu. Tas atbilst EnEV (energotaupības noteikumu) prasībām, un RAL kvalitātes nodrošināšanas savienības izdoto logu un durvju uzstādīšanas instrukciju ieteikumiem.
  • Viens vienīgs produkts iekšējai un ārējai blīvēšanai (novērš kļūdas lietojot, vienkāršo pirkšanu un uzglabāšanu)
  • Augsts žūšanas efekts šuvēs, pateicoties mitruma regulēšanas funkcijai (mainīgs sd-līmenis)
  • Izturīga pret nokrišņiem, pat vairāk par 1050 Pa
  • Augsta izturība pret plīsumiem
  • UV pretestība līdz  1 gadu dažādos laika apstākļos
  • Speciāla flīsa virsma piemērota gan apmetumam gan līmēšanai
  • Ar pašlīmējošām joslām efektīvai montāžai
  • Atbilst energotaupības standartu prasībām un RAL uzstādīšanas principiem
  • 10 gadu efektivitātes garantija*
* Ražotāja noteikumu izpildes gadījumā (izdod pēc pieprasījuma)

Lietošanas jomas

ISO-CONNECT VARIO XD blīvēšanas lente ir lieliski izmantojama logu un durvju blīvēšanai iekšā un ārā, metāla konstrukcijās un logu un fasāžu savienojumos. Ar flīsu pārklātu speciālu plēvi, tās ātrai un izveicīgai ierīkošanai, ražo ar dažādām līmējošām apdarēm. Blīvēšanas lenti var izmantot zem loga notekas (kā ārējās sienas siltumizolācijas sistēmu), otro, ĸā apakšējā slāņa blīvējošo virsmu.
 

Apdare

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versiija A: bez lipīgas joslas loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versija E: 2SK

tās pašas malas abās pusēs līmjoslas, flīsa tekstūras pusē viena akrila vienpusēji lipīga josla, un lentes gludajā pusē viena akrila lipīga josla

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versija B: SK-lente

uz gludās puses viena akrila līmjosla

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versija F: 2SK-1BT Duo

abās malās līmjoslas, flīsa tekstūras pusē viena lipīga akrila josla un uz lentes līdzenās puses viena lipīga akrila josla, un viena lipīga butila josla (diagramma lapas otrajā malā)

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versiija C: SK-flīsa

flīsa tekstūras pusē viena akrila līmlente

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versija COMPLETE:

visa mala ar pašlīmējošu zonu, līdzās 2 vai 3 noņemami pārklājuma papīri

loga uzstādīšana, tvaika pretestība, siltumizolācija, skaņas izolācija, pasīvā māja, energoefektīvs, izmaksu efektīvs (rentabls), montāža, Ψ (Psi) vērtība Versija D: BT lente gludajā pusē viena butila līmlente
 
Tehniskie dati Standards Klasifikācija
Materiāla apraksts polimēra flīsa plēve
Krāsa melna
Būvmateriāla klase DIN EN 13501-1 E
Pretestība lietusgāžu ziņā DIN EN 1027 ≥ 1050 Pa
sd-vērtība DIN EN ISO 12572 atkarībā no vidēja mitruma, sd- vērtība ir: aptuveni no 1 m (atvērtai ūdens tvaika difūzijai) un līdz 12 m (tvaika barjera)**
Gaisa caurlaidības koeficients DIN EN 12114 a ≤ 0,1 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
UV – stabilitāte (flīsa puse) aptuveni no 12 mēnešiem
Temperatūras izturība diapazons aptuveni no -40°C līdz +80°C
Lietošanas temperatūra aptuveni no +5°C līdz +45°C
Izmēra pielaides  DIN 7715 T5 P3 atbilst prasībām
Uzglabāšanas laiks 1 gads, oriģinālā iepakojumā un sausā

** Mainīgo sd – vērtību var aprēķināt tikai ar dinamiskās aprēķināšanas programmu ( piem.,atbilstoši  DIN 41083 : 2001-07 , norādītajai literatūrai [10]). Aprēķinot atbilstoši statistiskai metodei, fiksētai sd – vērtībai var izmantot 2,5 m

 

Uzstādīšana

Izvēlies konkrētu variantu atbilstoši uzstādīšanas stāvoklim

Līmēšanas virsmām jābūt sausām, bez putekļiem, vaļīgām daļiņām, ateļļotām, attaukotām un bez citiem nelipīgiem piemaisījumiem. Poraina un absorbējoša virsma ir jāgruntē. Uzlīmējiet loga blīvēšanas lenti uz sienas ar pietiekamu cilpu, lai nodrošinātu starp rāmi un ēku nobīdes iespēju. Ja jūs neizmantojat apdares variantu F, iesakām to darīt ar līmi ISO-TOP FLEX-ADHESIVE. Uzklājiet līmi pietiekami, lai pēc lentes piespiešanas līmes josla būtu aptuveni 30 mm plata un 1 mm bieza.

Izmantojot butila lipīgās joslas variantu, porainas virsmas ja nepieciešams gruntēt, pēc tam uzlieciet lenti uz virsmas, un ar rullīti rūpīgi piespiediet. Apmetamajā zonā jāizmanto līmēšana visai virsmai. Līdz 20 mm no lentas virsmas jāatstāj iespējamām nobīdēm nelīmēta. Stūri un pārklājumi jālīmē ar ISO-TOP FLEX-ADHESIVE līmi. Lentei, kas sānos ir pilnībā pārklāta ar līmes slāni COMPLETE, uz līdzenas sienas papildu līme ISO-TOP FLEX ADHESIVE nav nepieciešama. Ņemiet vērā, ka tikai ar flīsu pārklāto pusi var apmest. Ārpus loga ielīmēta loga savienojuma zonas blīvēšanas lente vienmēr jānoslēpj. Zem loga notekas, kā otrā līmeņa blīvējumu, pārklāt ar šo lenti visā  atveres platumā, atlokot stūros uz augšu uz sienas malas pusi, īpašu uzmanību pievēršot stūriem (ja ir iespējams, izmantojot iepriekš izgatavotus stūrus). Piestipriniet to ar līmi FA. Detalizētu informāciju par darbībām var atrast uzstādīšanas instrukcijās.

Vario XD 1

2 SK- 1 BT DUO

Vario XD 2

2 SK and ISO-TOP FLEX-ADHESIVE

Connect Vario xd 3

SK ar vienpusēju līmlenti līmēšanai uz rāmjiem

Connect Vario xd 2

SK ar abpusēju līmlenti līmēšanai uz rāmjiem

Izmēri

Platums: 70 – 600 mm (atkarībā no apdare specifikācijas)

Iepakošana

Ruļļos. Lentes garums rullī 50 m (apdare A, B, C, D, E un F), 30 m (apdare COMPLETE)
 
 Produkta datu lapa (eng)

Šajā dokumentā sniegtās ziņas un informācija balstās uz dotajā brīdī esošām labākajām zināšanām. Tās ir paredzētas vispārējai informācijai un ir ieteicams, ka lietotāji varētu veikt savus izmēģinājumus savos īpašos apstākļos, lai pārliecinātos par produkta piemērotību, tā paredzamai lietošanai. Šajās vadlīnijās izklāstītās detaļu ziņas nedz informācija galīgā pilnībā nesniedz viennozīmīgi garantijas vai saistības. Mēs paturam sev tiesības bez iepriekšējas iepriekšpaziņošanas veikt uzlabojumus vai mainīt tehniskās prasības un informāciju.