(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Maastikukujundus

ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3“

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja

TOOTE KIRJELDUS

TOOTE EELISED

Paigaldusraam IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3“ on valmistatud koormust vastuvõtvast B1 klassi soojustusmaterjalist Thermapor. Valatud profiilide suurepärane soojusisolatsioon garanteerib optimaalse Ψ-väärtuse (Psi) ja ideaalse integreerumise hoone välimise soojustuslahendusega. Tänu soojusisolatsiooni kõrgele tulemusele ava perimeetris, on hallituse tekke risk akna raami ning seina vahel elimineeritud. IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3“ pakub üheaegselt suurt kandevõimet ja koormusülekannet. Suur tihedus 150 kg / m³, ei taga ainult väga head kandevõimet akna raskuse suhtest vaid see on piisavalt tugev, et kõik muud koormused kindlalt müüritisele ülekanda. Paigaldusraami ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE saab täiendavalt tugevdada, kasutades alumiiniumist nurk-konsoole. Selle tarbeks on paigaldusraam varustatud konsooli süvenditega. Eriti suurte elementide korral, lisab see piisava varu lisandunud koormuste tarbeks ja täidab TRAV ja ETB juhiste nõuded.

TRAV – tehnilised eeskirjad murdekindlaks klaasimiseks

ETB – kehtestatud tehnilised nõuded

 • Aknad saab paigaldada välimisse soojustuskihti
 • Optimaalne integreerumine EWI süsteemi
 • Õhutihe ühendus müüritisega
 • Ψ-väärtuse optimiseerimine tänu väga hea soojusisolatsiooniga profiilidele
 • Lihtne pikkuse lõikamine kasutades järkamissaagi
 • Lihtne paigaldus tänu tappliitele
 • Ideaalne alus 3 kihilisele tihendamisele multifunktsionaalsete isepaisuvate tihenduslintidega
 • Suurepärane lahendus hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks
 • Vastab EnEV nõuetele ja RAL paigaldusjuhiste soovitustele
 • Saab kombineerida teiste ISO3-WINDOW SEALING SYSTEM sarja toodetega
 • 10 aastane toimivuse garantii*
* Tootja poolt täidetud tingimustel (kehtib eelneval kooskõlastamisel)

KASUTUSVALDKONNAD

Paigaldusraam IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 3“ kasutatakse akende paigaldamiseks soojustusalasse. Tuule imemisjõud, raskusjõud ning kasutusest tingitud koormused neelduvad otse paigaldusraami ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE ja kanduvad sealt edasi kandekonstruktsioonile. Selle saavutamiseks, liimitakse paigaldusraam WF-SP hübriidsete polümeeride baasil

valmistatud hermeetiku ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF abil seinale ja kinnitatakse kruvidega. Mehhaaniline aknaraami kinnitus teostatakse standardsete lengikruvidega. Mitmeotstarbelised isepaisuvad tihendid või avatäidete tihenduslindid ISO³-WINDOW SEALING SYSTEM valikust on ideaalsed tooted akende tihendamiseks.
​​

SÜSTEEMI KOMPONENDID

 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 80 / 80

Paigaldusraam ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 80 / 80 on aknasüsteemi paigaldamiseks kandevseina välispinnale, luues ideaalse ülemineku välisseina soojustussüsteemile (EWIS). Tänu materjali suurele tihedusele 150 kg / m³, silmapaistvale koormustaluvusele ja suurepärasele soojusisolatsioonile, on paigaldusraami profiil ideaalne akende soojustusalasse paigaldamiseks. Seda eriti eramajadele, paarismajadele ja teistele hoonetele. ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 80 mõõtmed sobituvad enamuse akna ja uksesüsteemidega. Need profiilid võimaldavad luua optimaalse pinna akna vuugi täiuslikuks tihendamiseks. Tihendamine vastavalt EnEV nõuetele ja RAL juhistele, on võimalik, kasutades mitmeotstarbelisi isepaisuvaid linte või muid tooteid ISO³- WINDOW SEALING SYSTEM valikust.

 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 80 – 180 / 80

Paigaldusraami profiil sügavusega 140, 160 ja 180 mm ja kõrgusega 80 mm on täienduseks mõõdule 80 / 80. Üle 80% standardsetest toodetest saab paigaldada kasutades kahte eelnevat mõõtu. Ka paigaldusraamile ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE saab kasutada almumiiniumist nurk-konsoole, mis võimaldavad suuremaid koormusi müüritisele ülekanda. See on eeliseks väga suurte ja raskete elementide soojustuskihti paigaldamisel kasutades paigaldusraami.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER INSULATING BARS

Tavaliselt eendub soojustuskiht (EWIS) akna tasapinnast oluliselt kaugemale. Selleks, et tagada suurepärane ühendus paigaldusraami profiili ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE ja soojustuskihi vahel, võib kasutada spetsiaalseid soojustusprofiile ISO-TOP WINFRAMER INSULATING BARS. Neid profiile on olemas kahes standard mõõdus ning ka veepleki disainiga. Lisaks pakume kliendi disainiga profiile ja projektlahendust vastavalt projekti nõuetele.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

SYSTEM ADHESIVE ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF on kõrgkvaliteetne, neutraalne, ühekomponentne ja püsivalt elastne hübriidsete polümeeride baasil toodetud hermeetik. See on välja töötatud IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEMs ISO-TOP WINFRAMER paigaldusraami seinale liimimiseks ja tihendamiseks, võimaldades konstruktsiooni pingevaba liite. ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF hermeetikut saab kasutada ka nurkade liidete liimimiseks ja tihendamiseks, nii kuivade kui ka niiskete pindade korral. Täpsema informatsiooni leiate ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF tootelehelt.

 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer
Kalasaba tappühendus

Optimaalne pikkuse reguleerimine

Kiireks ja lihtsaks paigalduseks on süsteemiprofiilidel otstes tappliide. See lubab profiile üksteisega lihtsalt ja mugavalt ühendada. Enne profiilide müüritisele kinnitamist liitekohad tihendatakse, kasutades hermeetikut ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF. Selle tarbeks on tappliitel spetsiaalsed liimi sooned. Parajad pikkused võib ettevalmistada tehases. Paigaldusraami ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE soojustuskihti sobitamiseks on selle välimisel küljel pikisoon. Sellel on klammerdav funktsioon, et fikseerida välimine soojustusprofiil ja veepleki disainiga profiil.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

SUPPLEMENTARY ALUMINIUM CONSOLES*

Konsoolisüvendid paigaldusraamil ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE, on disainitud alimiiniumist nurgikute kasutamiseks täiendava jäikuse saavutamiseks (kui see on vajalik). Alumiiniumist nurkrauda saab eelnevalt tükeldada sobiliku mõõtu ning vajadusel objektil kasutada. Kui konsoolid on liimiga tihedalt süvenditesse asetatud, saab need koos süsteemiprofiilidega tavapärase paigalduse käigus müüritisele kinnitada. See on eeliseks, eriti kui paigaldatakse väga suuri elemente, esinevad väga suured koormused või muud täiendavad nõudmised ehitusprojektile või kinnitustele nagu TRAV ja ETB.

*Hankida metallprofiilide müüjatelt.
 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILES “TYPE 3”
Materjali kirjeldus EPS-F
Värvus hõbehall
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN EN 13501-1 E
Tihedus 150 kg/m³ ± 10%
Tuletõkke lisand HBCD – vaba tuletõkke lisand
UV – stabiilsus vähemalt 6 kuud ilmastiku mõju ehitusperioodil
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega sisemised nõudmised vastab nõuetele
Sobivus soolase veega vastupidav
Sobivus vesinikkloriidhappega (10%) vastupidav
Sobivus naturaalse soodaga (10%) vastupidav
Õhu läbilaskvuse koefitsient DIN EN 12114 a = 0,00 m³/[h*m*(daPa)ⁿ]
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,040 W/m*K
Kujupüsivus termiliste koormuste korral -40°C kuni +85°C
Temperatuurikindluse vahemik ISO 75-1 pikaajaline +85°C
Vananemiskindlus mädanemiskindel
Paindetugevus DIN EN 12089 ≥ 650 kPa
Lõikepinge DIN EN ISO 14130 X = 0,217 N / mm²
Roome omadused 20 % ja 60 % Em = 0.68 0/00 kuni 5.2 0/00
Vee imavus (28 päeva ladustamisel) DIN 12087 ≤ 1.5 Vol. %
Veeauru difusioonikindlus µ DIN EN ISO 12572 < 70
Jäätmekood 170604; 170904
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
Säilivusaeg 2 aastat
ISO-TOP WINFRAMER INSULATING BARS    
Materjali kirjeldus XPS polüstüreen
Värvus beez
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 B1
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,034 W/m*K
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega tavalised ehitusmaterjalid, väljaarvatud lahustid
Toote kirjeldus Pikkus Laius Kõrgus Koormustaluvus
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 80/80 1200 mm 80 mm 80 mm 200 kg/m
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 140/80 1200 mm 140 mm 80 mm 200 kg/m
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 160/80 1200 mm 160 mm 80 mm 200 kg/m
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM PROFILE 180/80 1200 mm 180 mm 80 mm 200 kg/m
ISO-TOP WINFRAMER INSULATING BARS 1200 mm laius/kõrgus:  30/80; 50/80
ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF seinale kinnitamiseks ja liidete tihendamiseks
 
Tooteleht (eng)

Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot. Kõiki kaupu tarnitakse vastavalt meie standardsetele müügitingimustele, mille koopiaid on nõudmise korral võimalik saada. Käesoleva dokumendi tõlke intellektuaalne omand kuulub ettevõttele Ruumala OÜ. Selle omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.