(+372) 517 9107 (+372) 58 868 956

Maastikukujundus

ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer                    
Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja

TOOTE KIRJELDUS

toote eelised

IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“ töötati välja fassaadielementide paigalduseks kadvate seinte soojustuskihti. „TYPE 2“ täiendab juba kasutatud ning usalduse saavutanud paigaldusraami IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 1“ uute valikutega. „TYPE 2“ on spetsiaalselt arendatud väikese ja keskmise suurusega akende tarbeks.

IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“ koosneb järgnevatest süsteemi osadest: kinnituskonsool, distantsplaat, soojustusprofiil ja süsteemi paigadusraam. Samuti süsteemi hermeetik-liim ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF. Võrreldes paigaldusaamiga IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 1“, iseloomustab „TYPE 2“ tuule surve ja imemise koormuse ülekandmist seinale punkti ehk konsooli kaudu. Sertifitseeritud, alumiiniumist kinnituskonsoolid on eelnevalt paigaldatud akende kinnitamiseks tavapärasesse asukohta ning seejärel kaetud kõrge isolatsiooniväärtusega soojustusprofiiliga ja termiliselt eraldatud. Isolatsiooniprofiil liimitakse ava perimeetril seina välispinnale, moodustades kogu perimeetril õhutiheda raami. Raskuskoormuse

  • Väikeste ja keskmise suurusega akende paigaldamine soojustuse tasapinda
  • Optimaalne üleminek soojusisolatsiooni komposiitsüsteemides
  • Õhutihe ühendus müüritisega
  • Ψ-väärtuse optimiseerimine tänu väga hea soojusisolatsiooniga profiilidele
  • Suurepärane lahendus hoonete energiatõhusaks renoveerimiseks
  • Vastab EnEV nõuetele ja RAL paigaldusjuhiste soovitustele
  • Saab kombineerida tootega  IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 1“
  • 10 aastane toimivuse garantii*
*Tootja poolt täidetud tingimustel (kehtib eelneval kooskõlastamisel)
vastuvõtmiseks, liimitakse hermeetikuga ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF esimesena ava alumise serva ette süsteemi paigaldusprofiil ning kinnitatakse kruvidega. Õhutihe ja külmasilla vaba paigaldusraam, ümber terve aknaava serva, loob vastavalt RAL paigaldusjuhisele ideaalse paigaldustasapinna akende kinnitamiseks ja tihendamiseks.

SÜSTEEMI KOMPONENDID

 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER INSULATING PROFILE 80 / 80 AND 140 / 80

Soojustusprofiilid ISO-TOP WINFRAMER INSULATING PROFILE on saadaval sügavusega 80 ja 140 mm. Soojustusprofiil laiusega 80 mm ja kõrgusega 80 mm on suurepärane aknale ja uksele, mis asub välises soojustuskihis ning külgneb otseselt seinaga. Selliste mõõtmetega soojustusprofiil sobib enamuse turul pakutavate akna ja uksesüsteemidega. Soojustusprofiil laiusega 140 mm ja kõrgusega 80 mm võimaldab suuremat distantsi seinast. See sobib laiema raamiga akendele ja ustele ning aknaraamidele, mis on kombineeritud rullkardina süsteemiga.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM BRACKET „TYPE 2“ 80 / 80 AND 140 / 90

Soojustuskihti paigaldamise korral on SO-TOP WINFRAMER SYSTEM BRACKET „TYPE 2“ eriti sobilik raskuse ülekandmiseks akna või ukse alumises ühendusalas. Need on kahes mõõdus, sobitudes soojustusprofiiliga. ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM BRACKET „TYPE 2“ (80 mm kõrgus ja 80 mm laius) kasutatakse klassikalise eendumise korral, ning mõõtmed 140 / 90 suuremate eendumiste korral kuni 140 mm.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

ISO-TOP WINFRAMER ATTACHMENT CONSOLES & SPACER PLATE

Akende kinnitamiseks kasutatakse alumiiniumist paigaldus konsoole. Need katsed läbinud konsoolid kinnitatakse müüritisele üles ja külgedele, kasutades standardseid müürikruve.

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

SYSTEM ADHESIVE ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF

ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF on kõrgkvaliteetne, neutraalne, ühekomponentne ja püsivalt elastne hübriidsete polümeeride baasil toodetud hermeetik. See on välja töötatud IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEMs ISO-TOP WINFRAMER paigaldusraami seinale liimimiseks ja tihendamiseks, võimaldades konstruktsiooni pingevaba liite. ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF hermeetikut saab kasutada ka nurkade liidete liimimiseks ja tihendamiseks, nii kuivade kui ka niiskete pindade korral. Täpsema informatsiooni leiate ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF tootelehelt.

KASUTAMINE

Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer
IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“ saab kasutada kiiresti ja lihtsalt akende paigaldamiseks soojustuse kihti või õõnsusesse. Paigalduskonsoolid ISO-TOP WINFRAMER ATTACHMENT CONSOLES kinnitatakse müüritisele üles ja külgedele, kasutades standardseid sertifitseeritud müürikruve. Kinnituspunktide arv sõltub akna mõõtmetest ja sellele langevast koormusest konkreetses olukorras. Seejärel kinnitatakse kõrgsurve XPS polümerist valmistatud soojustusprofiil ISO-TOP WINFRAMER INSULATING PROFILE tihedalt paigalduskonsoolide peale. See tagab, et kõik  kinnituspunktid on soojustusmaterjaliga täielikult kaetud ning Ψ väärtus optimiseeritud soojusisolatsiooni suhtes. Soojustusprofiilid kinnitatakse müüritisele hermeetiku ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF abil. Soojustusprofiilist paigaldusraam loob ideaalse tasapinna akende paigalduseks, kasutades mitmeotstarbelisi tihenduslinte nagu ISO-BLOCO ONE, vastavuses RAL paigaldusjuhisele. IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“ kaetakse otseselt välisseina soojustusmaterjaliga.
Paigaldamise näidis: IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER „TYPE 2“
 Akende paigaldus, aurutõke, soojustus, heliisolatsioon, passiivmaja, energiasäästlik, liginullenergia, kulusäästlik, paigaldusraam, aknapaigaldusraam, klima konform, Ψ-väärtus, winframer

Kalasaba tappühendus

Kiireks ja lihtsaks paigalduseks on soojustusprofiili otstes kalasabatapp. Soojustusprofiilide pikendamine toimub lihtsalt ning seejärel kinnitatakse see müüritisele. See teeb soojustusprofiili käsitlemise palju lihtsamaks ja tagab puhta ning tehniliselt täiusliku ühenduse müüritisega.

Kalasaba tappühendus
 
Tehnilised andmed Standard Klassifikatsioon
ISO-TOP WINFRAMER INSULATING PROFILES ja INSULATING CORE “TYPE 2”
Materjali kirjeldus XPS polüstüreen
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN 4102 B1
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,036 W/m*K
Sobivus külgnevate ehitusmaterjalidega tavalised ehitusmaterjalid, väljaarvatud lahustid
ISO-TOP WINFRAMER attachment console
Materiali kirjeldus kõrgtugev alumiiniumi sulam
Kandevõime vastavalt staatika arvutusele > 0,45 kN
Komplektsus 2 osa (kandev nurk, toetav nurk)
Puuritud ava diameeter 8 mm
Värvus alumiinum
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM BRACKETS “TYPE 2” ja SPACER PLATE    
Materjali kirjeldus PUR kombineeritud segu
Värvus beez
Ehitusmaterjali tulekindluse klass DIN EN 13501-1 E
Ehitusmaterjali heakskiit Z-23.11-2014
Soojusjuhtivus DIN EN 12667 λ = 0,096 W/m*K
Heliisolatsioon sõltuvalt konstrktsiooni heliisolatsiooni klassist / akna liiteala kuni 50 dBA
Temperatuurikindluse vahemik -50°C kuni +100°C
Vananemiskindlus mädanemiskindel
Niiskuskindlus kõrge niiskuskindlus / vastupidav hallitusele ja termiitidele
Mõõtmete stabiilsus kõrge mõõtmete stabiilsus isegi avatuna ilmastikule
Koormustaluvus 150 kg/m sõltuvalt seina aluspinnast ja projektsioonist
Mõõtmete tolerantsid DIN 7715 T5 P3 vastab nõuetele
Säilivusaeg (paigaldusraam, paigalduslaud ja soojustuskontuur) 2 aastat
 
Süsteemi komponendid IN FRONT OF WALL INSTALLATION SYSTEM ISO-TOP WINFRAMER “TYPE 2”
Pikkus Laius / kõrgus Asukoht paigaldusel
ISO-TOP WINFRAMER INSULATING PROFILE 1200 mm 80 / 80 ja 140 / 80 küljel, ülal
ISO-TOP WINFRAMER ATTACHMENT CONSOLES (alumiiniumist paigalduskonsoolid) 2 + 4 mm või 4 + 4 mm küljel, ülal
ISO-TOP WINFRAMER SPACER PLATE ühendatuna soojustusprofiiliga 140 / 80 mm küljel, ülal
ISO-TOP WINFRAMER SYSTEM BRACKET “TYPE 2” 1200 mm 80 / 80 ja 140 / 90 mm all
ISO-TOP FLEX-ADHESIVE WF seinale kinnitamiseks ja liidete tihendamiseks
 
Tooteleht (eng)

Käesolevas dokumendis esitatud üksikasjad ja teave põhinevad antud hetkel olevatel parimatel teadmistel. Need on mõeldud üldinfoks ning soovituslik on, et kasutajad teeksid oma katsetusi iseenda eritingimuste juures, et veenduda toote sobivuses, selle eeldatavaks kasutamiseks. Käesolevates juhistes toodud üksikasjade osas ega info lõplikus täiuslikkuses ei saa anda üheselt garantiid ega vastutust. Me jätame endale õiguse eelneva eelteatamiseta täiustada või muuta tehnilisi nõudeid ning infot. Kõiki kaupu tarnitakse vastavalt meie standardsetele müügitingimustele, mille koopiaid on nõudmise korral võimalik saada. Käesoleva dokumendi tõlke intellektuaalne omand kuulub ettevõttele Ruumala OÜ. Selle omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.